Model Acțiune în Tăgăduirea Paternității | Întreabă Avocatul Online
caut avocat bun
Model Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității)
19 septembrie 2018
Model Acțiune în tăgăduirea paternității 1
Model Acțiune în regres a comitentului împotriva prepusului pentru repararea prejudiciului cauzat de terți (recursorie)
19 septembrie 2018

Model Acțiune în tăgăduirea paternității

avocat pret

avocat pret

Model Acțiune în tăgăduirea paternității

Model Acțiune în tăgăduirea paternității

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . ., ap. . . . . ., chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliată în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . ., ap. . . . . , în nume propriu și în calitate de reprezentantă a copilului minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veți da, să constatați că numitul minor nu este fiul meu rezultat din căsătoria cu pârâta și să anulați mențiunea făcută în acest sens în actul de naștere înregistrat sub nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . în registrul Serviciului de stare civilă al . . . . . . . . . . . . . . . . Cer, de asemenea cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, am fost căsătorit cu pârâta de la . . . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . . . , când sentința civilă nr. . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . , a fost admisă acțiunea mea de divorț. În timpul căsătoriei, soția mea a născut pe minorul pârât, a cărui naștere a fost înregistrată sub nr. . . . . . . din . . . . . . . la serviciul de stare civilă al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu mențiunea numelui meu ca tată. În realitate în timpul cuprins între a trei suta și a suta optzecea zi dinaintea nașterii copilului, subsemnatul am lipsit din țară, fiind plecat în . . . . . . . . . . . . . . între datele de . . . . . . . . . . . și de . . . . . . . . . . . . . . Este evident, deci, că eu nu pot fi tatăl minorului pârât.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 429 și art. 430 din Codul civil

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtei, de dovada cu acte (certificat constatator al căsătoriei subsemnatului cu pârâta, certificat constatator al nașterii minorului pârât, adeverința eliberată de . . . . . . . . . . . din care rezultă perioada lipsei mele neîntrerupte din țară), precum și de dovada cu martori, pentru care propun pe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și celălalt pentru a fi comunicate pârâtei.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.