Model Acțiune în Stabilirea Filiației Față De Tată (în Stabilirea Paternității)
avocat consultanta juridica
Model Acțiune în stabilirea filiației față de mamă
19 septembrie 2018
avocat pret
Model Acțiune în tăgăduirea paternității
19 septembrie 2018

Model Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității)

caut avocat bun

caut avocat bun

Model Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității)

Model Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele reprezentantului legal al reclamantei) domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . apart. . . . . . . , în calitate de reprezentantă legală a fiului meu minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele pârâtului), domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . ., etajul . . . . . . ., apart. . . . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să stabiliți că sus-numitul minor este copilul din afara căsătoriei al pârâtului și să-l obligați pe acesta din urmă să-mi plătească cheltuieli de judecată și onorariu de avocat. Vă rog, de asemenea, să dispuneți comunicarea hotărârii de admitere a prezentei acțiuni la Serviciul de stare civilă al . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a opera mențiunea stabilirii filiației în actul de naștere.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, pârâtul a conviețuit cu mine cu începere de la . . . . . . . . . . . . . și până la . . . . . . . . . . . . . Din aceste relații s-a născut la data de . . . . . . . . . . . . . . copilul nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a cărui naștere a fost înregistrată în registrul Serviciului de stare civilă de pe lângă Consiliul Local al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . În actul de naștere întocmit cu această ocazie, s-a trecut numele meu ca mamă, iar în ceea ce privește tatăl s-a trecut mențiunea necunoscut. De la nașterea copilului și până la data la care pârâtul a încetat să conviețuiască cu mine, acesta din urmă s-a comportat ca tată al copilului, îngrijindu-se de creșterea și întreținerea lui și oferindu-i mijloacele necesare în acest scop.

Dat fiind că perioada de concepere a copilului coincide cu perioada de conviețuire a pârâtului cu mine și ținând seama de faptul că pârâtul s-a comportat timp de ani ca tată al copilului meu, sunt întrunite condițiile necesare pentru stabilirea paternității.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 424, art. 425 și art. 426 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume de certificatul constatator al nașterii fiului meu și de scrisorile pârâtului prin care recunoaște paternitatea copilului, precum și de dovada cu martori pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele martorului), din localitatea . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , etajul . . . . ., apart. . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . ., apart. . . . . . . . .

Depun prezenta cerere, precum și copii de pe actul de care înțeleg să mă servesc, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantei,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *