Model Acțiune în Stabilirea Filiației Față De Mamă | Discuta Cu Avocat Online
consultanta juridica avocat
Model Acțiune în stabilirea domiciliului minorului
19 septembrie 2018
caut avocat bun
Model Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității)
19 septembrie 2018

Model Acțiune în stabilirea filiației față de mamă

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Acțiune în stabilirea filiației față de mamă

Model Acțiune în stabilirea filiației față de mamă

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (în cazul în care copilul este minor sau pus sub interdicție, acțiunea se pornește de reprezentantul său legal al cărui nume și calitate se trec în acțiune), domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . ., etajul . . . . . . , apart. . . . . . . , chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să stabiliți că subsemnatul sunt fiul pârâtei și s-o obligați pe aceasta să-mi plătească cheltuieli de judecată și onorariu de avocat. Vă rog, de asemenea, să dispuneți comunicarea hotărârii de admitere a prezentei acțiuni Serviciului de stare civilă al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pentru a opera mențiunea stabilirii filiației.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, în actul de naștere înregistrat la nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . la Serviciul de stare civilă al . . . . . . . . . . . . . . ., prin care se constată nașterea subsemnatului, a fost făcută mențiunea că sunt născut din părinți necunoscuți. Această mențiune nu corespunde realității în ceea ce privește filiația maternă, așa cum rezultă dintr-o serie de fapte, și anume:

1. pârâta mi-a acordat îngrijirea și creșterea pe care ar fi acordat-o propriului ei fiu timp de . . . . . . . . ani, stabilind între ea și subsemnatul raporturile dintre mamă și copil;

2. ea a recunoscut în repetate rânduri față de prietenii apropiați că sunt copilul ei născut în afara căsătoriei;

3. în perioada anterioară nașterii mele, ea a fost însărcinată și nu este cunoscut că ar fi născut un alt copil sau că ar fi suferit vreun accident care să compromită sarcina.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 422 și art. 423 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtei - care urmează a fi citată cu această mențiune, de proba cu acte, și anume de certificatul constatator al nașterii mele precum și de dovada cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele martorului), din localitatea . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . ., etajul . . . . ., apart. . . . . .;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . ., apart. . . . . . . . .

Depun prezenta cerere, precum și copii după certificatul constatator al nașterii mele, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și celălalt pentru a fi comunicat pârâtei.

Data

. . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *