Model Acțiune în Stabilirea Domiciliului Minorului | Discută Cu Avocat Online
avocati bucuresti online
Model Acțiune în simulație
19 septembrie 2018
avocat consultanta juridica
Model Acțiune în stabilirea filiației față de mamă
19 septembrie 2018

Model Acțiune în stabilirea domiciliului minorului

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Model Acțiune în stabilirea domiciliului minorului

Model Acțiune în stabilirea domiciliului minorului

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele reclamantului(ei)) , domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . ., etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . . . , chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele pârâtului (ei), domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . , etajul . . . . . . . . , apart. . . . . . . . . . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să dispuneți ca domiciliul copilului nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . în vârstă de 12 ani să fie la subsemnatul.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, subsemnatul(a) sunt căsătorit cu pârâtul(a) din anul . . . . . . . . . . . . Din căsătoria noastră a rezultat un copil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . născut în anul . . . . . . . . . . . La data de . . . . . . . . . . . . . . . . am fost transferat cu serviciul în orașul . . . . . . . . . . . . . . ., în timp ce soția mea a rămas în comuna . . . . . . . . . . . . . . . . . unde am locuit împreună până la transferarea mea. Copilul a rămas în acest timp la soția mea. Solicit schimbarea domiciliului copilului deoarece este mult mai potrivit ca el să locuiască cu mine, întrucât acesta este bolnav de . . . . . . . . . . . iar în localitatea în care am fost transferat există o stațiune balneară specializată în tratarea acestei afecțiuni.

sau

În fapt sunt căsătorit cu pârâtul (a)din anul . . . . . . . . . . . . și avem împreună un copil . . . . . . . . . . . . . . . născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . În data de . . . . . . . . . . . . . . . când copilul avea doar . . . . anipărătul(a)a părăsit domiciliul conjugal. Din data respectivă pârâtul(a) nu s-a mai interesat de soarta copilului nostru care a continuat să locuiască doar cu subsemnatul(a). În urmă cu . . . . . . . . . . . . în data de . . . . . . . . . . . pe când copilul se afla la bunici, pârâtul (a)a făcut o vizită acestora precizând căregretă faptul că a pierdut atăta timp și căvrea să se implice la creștera copilului. Fără să le ceară voia și fără să-i anunțe pârâtul(a)a luat pe copilul să locuiască cu el (ea), în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avînd în vedere că . . . . . . . . . . . . . . . . și ținând seama de interesul superior al copilului, vă rog să dispuneți stabilirea domicilului copilului minor la domiciliul subsemnatului.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 92, art. 496 (3) și art. 497 din Codul civil și art. 114 Cod procedură civilă.

Înțeleg să mă folosesc de proba cu martori, interogatoriul pârâtei și de proba cu acte, și anchetă psihosocială și de asemenea vă rog să procedați la interogarea pârîtului (ei) precum și la ascultarea copilului în baza art. 264 Cod civil.

Aduc ca martori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anexez la cerere următiarele acte în copie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Note:

1. Conform art. 114 din nou Cod de procedură civilă competența de soluționare a cererii de stabilire a domiciliul minorului aparține instanței de tutelă de la domiciliul minorului.

Prevederile art. 114 din noul Cod. proc. civ. reprezintă o dispoziție specială, ce instituie o competență teritorială exclusivă în favoarea instanței în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită, dispoziție derogatorie de la norma generală reprezentată de art. 107 din noul Cod de procedură civilă, care, prin alin. (1), reglementează o competență teritorială generală, conform căreia „Cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel [alin. (1) ”. (vezi Decizia Î.C.C.J. nr. 1322/2014) .

2. Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului Civil, nu a prevăzut modalitatea de organizare a instanței de tutelă, rămânând ca, pe viitor, legiuitorul să stabilească acesta, prin legea privind organizarea judiciară (vezi art. 35-39 din Legea nr. 305/2004). Conform art. 229 din acestă lege, până la acel moment și cu titlu tranzitoriu, atribuțiile de instanță de tutelă sunt îndeplinite de instanțele, secțiile, sau, după caz, completele specializate pentru minori și familie iar raportul de anchetă psihologică este efectuat de autoritatea tutelară (cu excepțiile prevăzute de lege).

În concluzie, instanța competentă să stabilească domiciliul minorului va fi judecătoria în a cărui circumscripție acesta își are domiciliul sau reședința.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *