Model Acțiune în Nulitatea Plăților Sau Operațiunilor Efectuate După Data Deschiderii Procedurii (insolvență)

Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii (insolvență)