Model Acțiune în Nulitatea Plăților Sau Operațiunilor Efectuate După Data Deschiderii Procedurii (insolvență)
avocat bucuresti on line
Model Acțiune în nulitate
18 septembrie 2018
Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii (insolvență) 1
Model Acțiune în nulitatea unei donații deghizate între soți
18 septembrie 2018

Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii (insolvență)

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii (insolvență)

Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii (insolvență)

Tribunalul . . . . . . .

Judecător-sindic . . . . . .

Dosar nr. . . . . . . . . .

Domnule Președinte (1) ,

Subscrisa/Subsemnatul administrator judiciar/lichidator judiciar . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . ., înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. . . . . . . ., adresă electronică . . . . . . ., număr de telefon/fax . . . . . . . (2) ,

în contradictoriu cu debitorul . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerțului/registrul societăților/registrul asociațiilor și fundațiilor/alte registre sub nr. . . . . . . ., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală . . . . . . ., cont bancar . . . . . . ., adresă electronică . . . . . . ., număr de telefon/fax . . . . . . . . . formulez prezenta:

ACȚIUNE ÎN NULITATE ABSOLUTĂ (3)

prin care solicit constatarea nulității absolute a următoareloroperațiuni și plăți efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii . . . . . . ., precum și restabilirea situației anterioare efectuării acestora.

În fapt, . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înțeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: . . . . . . . (4)

Depun prezenta cerere și copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menționate pe care înțeleg să le folosesc ca probe în proces.

Data . . . . . . . . . . . . . . . ,

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . ,

Domnului Președinte al Tribunalului . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripție debitorul și-a avut sediul social/profesional cel puțin 6 luni anterior datei sesizării instanței și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secție specială de insolvență, acesteia îi aparține competența pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

(2) Titular al cererii este administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar al debitorului

(3) Potrivit art. 84 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în afară de cazurile prevăzute la art. 87, de cele autorizate de judecătorul-sindic sau avizate de către administratorul judiciar, toate actele, operațiunile și plățile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule de drept

(4) Administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va trebui să dovedească efectuarea deoperațiuni și plăți de către debitor ulterior deschiderii procedurii, precum și faptul că acestea nu reprezintă plăți sau operațiuni curente, autorizate de judecătorul sindic sau avizate de practicianul în insolvență

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.