Model Acțiune în Nulitatea Plăților Sau Operațiunilor Efectuate Deschiderea Procedurii

Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii