Model Acțiune în Nulitatea Plăților Sau Operațiunilor Efectuate Deschiderea Procedurii
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii

avocat specializat

avocat specializat

Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii

Model Acțiune în nulitatea plăților sau operațiunilor efectuate după data deschiderii procedurii

Sediul materiei:

  • Art. 84 alin. (1) Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subscrisa/Subsemnatul administrator judiciar/lichidator judiciar ....., cu domiciliul/sediul în ....., înregistrat în Registrul formelor de organizare sub nr. ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax .....[2],

în contradictoriu cu debitorul....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax...... formulez prezenta:

ACȚIUNE ÎN NULITATE ABSOLUTĂ[3]

prin care solicit constatarea nulității absolute a următoareloroperaţiuni şi plăţi efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii ....., precum și restabilirea situației anterioare efectuării acestora.

În fapt, .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi[4]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă, acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014) ↑
  2. Titular al cererii este administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar al debitorului ↑
  3. Potrivit art. 84 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, în afară de cazurile prevăzute la art. 87, de cele autorizate de judecătorul-sindic sau avizate de către administratorul judiciar, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule de drept ↑
  4. Administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar va trebui să dovedească efectuarea deoperaţiuni şi plăţi de către debitor ulterior deschiderii procedurii, precum și faptul că acestea nu reprezintă plăți sau operațiuni curente, autorizate de judecătorul sindic sau avizate de practicianul în insolvență ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.