Model Acțiune în Evacuarea Chiriașului Pentru Neplata Cu Rea-credință A Chiriei
avocatura bucuresti
Model Acțiune în evacuarea chiriașului pentru degradarea imobilului
18 septembrie 2018
avocati bucuresti online
Model Acțiune în evacuarea chiriașului, ca urmare a expirării termenului locațiunii
18 septembrie 2018

Model Acțiune în evacuarea chiriașului pentru neplata cu rea-credință a chiriei

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Acțiune în evacuarea chiriașului pentru neplata cu rea-credință a chiriei

Model Acțiune în evacuarea chiriașului pentru neplata cu rea-credință a chiriei

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . ., etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . , sector./județ. . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul profesional in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . ., bloc . . . . . . , scara . . . . ., etaj . . . . , apart. . . . . ., sector/județ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . ., etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . . . , sector./județ. . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să reziliați contractul de închiriere autentificat la notariat de sub nr. . . . . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., și să dispuneți în consecință evacuarea pârâtului din locuința proprietatea mea din județul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . ., etajul . . . . . . ., apart. . . . . . . ., obligându-l să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . . lei cu titlu de chirii restante.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, pârâtul este chiriașul meu în apartamentul sus-menționat în baza contractului de închiriere vizat de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deși în aceasta calitate, el are obligația legală de a-mi plăti o chirie lunară de . . . . . . . . . . . . . , prin virament bancar în contul subsemnatului cel mai târziu pâna la data de 15 ale fiecărei luni, totuși de pârâtul nu mi-a plătit chiria din data de . . . . . . . . . . . . . . .

Reaua-credință a pârâtului rezultă din faptul că deși are personal un salariu de . . . . . . . . . . . . . lei, deși nu are nici un fel de alte greutăți și deși duce o viață de petreceri, având astfel posibilitatea de a plăti chiria care este de numai . . . . . . . . . . lei lunar. Anterior introducerii cererii am încercat să rezolv situația pe cale amiabilă dar părâtul a refuzat plata chiriei restante, amânând-o în mod nejustificat fapt care reiese din corespondeța purtată cu acesta. Menționez, de asemenea, că de când îmi este chiriaș, am fost silit să-l chem de . . . . . . . . . . . . ori în judecată pentru neplata chiriei, obținând în acest sens hotărârile nr. . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . și nr. . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . ale acestui tribunal.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1796 lit. b, art. 1798, art. 1817 și art. 1831 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume de contractul ce închiriere, situația de cont bancar, împreună cu taxa de timbru de . . . . . . . . . . . , dovada corespondenței dintre părți, precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . , etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . , etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . . . . . ;

Anexez împuternicirea avocațială și contractul de asistență juridică nr. . . . . . . . . . . ., și depun prezenta acțiune precum și copii certificate de pe contractul de închiriere, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat.

Data, . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

___________

1) Acțiunea în evacuare poate fi introdusă în aceleași condiții și pentru neplata cu rea-credință a cheltuielilor de întreținere, folosință stabilite potrivit dispozițiilor legale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.