Model Acțiune în Evacuarea Chiriașului, Ca Urmare A Expirării Termenului Locațiunii
avocatura bucuresti
Model Acțiune în evacuarea chiriașului pentru neplata cu rea-credință a chiriei
18 septembrie 2018
caut avocat bucuresti
Model Acțiune în evacuarea locatarului pentru împiedicarea aplicării unor dispoziții legale
18 septembrie 2018

Model Acțiune în evacuarea chiriașului, ca urmare a expirării termenului locațiunii

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Model Acțiune în evacuarea chiriașului, ca urmare a expirării termenului locațiunii

Model Acțiune în evacuarea chiriașului, ca urmare a expirării termenului locațiunii

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . ., apart. . . . . ., reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul profesional în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . ., bloc . . . . . . , scara . . . . ., etaj . . . . , apart. . . . . ., sector/județ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., chem în judecată pe pârâtul . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . ., apart. . . . . . . , pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să dispuneți evacuarea lui pe data de . . . . . . . . din imobilul proprietatea mea situat în localitatea . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . ., etajul . . . . . . . . , apart. . . . . . . . . . . ., ca urmare a expirării termenului pentru care fusese încheiat contractul de închiriere intervenit între noi la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și să-l obligați să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . . lei cu titlu de despăgubiri pentru timpul cât a stat fără drept în imobilul meu. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, am închiriat pârâtului la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , în temeiul contractului sus-menționat, o cameră din apartamentul proprietatea mea, situat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . , pe termen de . . . . . . . . . . . . Contractul încheiat între mine și pârât nu a fost prelungit, nu a intervenit nici prelungirea lui convențională, întrucât la data de . . . . . . . . . . . . . . , prin notificarea transmisă prin executorul judecătoresc i-am pus în vedere pârâtului că la expirarea termenului contractual, și anume la data de . . . . . . . . . . , trebuie să părăsească camera ocupată de el. Deși acest termen a trecut, pârâtul refuză să evacueze camera, cu toate că prin ordinul de repartiție nr. . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . al Serviciului de gospodărie locativă i s-a atribuit o suprafață locativă corespunzătoare.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 148 coroborat cu art. 194 și urm. și art. 453 Cod procedură civilă, art........ din contractul de închiriere și art. 1809 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de proba cu acte, și anume de contractul de închiriere dintre mine și pârât.

Depun prezenta acțiune precum și copii legalizate de pe sus-menționatul act, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Anexez de asemenea împuternicirea avocațială și contractul de asistență juridică nr. . . . , taxa de timbru judiciar in cuantum de. . . .

Data, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *