Model Acțiune în Despăgubiri (insolvență) | Discută Online Cu Un Avocat
avocati bucuresti
Model Acțiune în contestarea recunoașterii paternității
18 septembrie 2018
cabinet de avocat
Model Acțiune în despăgubiri pentru neexecutarea obligațiilor contractuale din executarea prin echivalent
18 septembrie 2018

Model Acțiune în despăgubiri (insolvență)

firma avocatura

firma avocatura

Model Acțiune în despăgubiri (insolvență)

Model Acțiune în despăgubiri (insolvență)

Tribunalul . . . . . . .

Judecător-sindic . . . . . .

Dosar nr. . . . . . . . . .

Domnule Președinte (1) ,

Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerțului/registrul societăților/registrul asociațiilor și fundațiilor/alte registre sub nr. . . . . . . ., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală . . . . . . ., cont bancar . . . . . . ., adresă electronică . . . . . . ., număr de telefon/fax . . . . . . ., în calitate de cocontractant (2) ,

în contradictoriu cu debitorul . . . . . . ., cu domiciliul/sediul în . . . . . . ., înmatriculat în registrul comerțului/registrul societăților/registrul asociațiilor și fundațiilor/alte registre sub nr. . . . . . . ., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală . . . . . . ., cont bancar . . . . . . ., adresă electronică . . . . . . ., număr de telefon/fax . . . . . . . . . . . . . ,

formulez prezenta:

ACȚIUNE ÎN DESPĂGUBIRI (3)

prin care solicitobligarea debitorului la plata sumei de . . . . . . , reprezentând despăgubiri pentru denuțarea de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar . . . . . . .a contractului de . . . . . . , încheiat între subsemnatul/subscrisa și debitor la data de . . . . . . . . .

În fapt, . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 123 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înțeleg să mă folosesc de următoarele dovezi (4) : . . . . . . .

Depun prezenta cerere și copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menționate pe care înțeleg să le folosesc ca probe în proces (5) .

Data . . . . . . . . . . . . . . . ,

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . ,

Domnului Președinte al Tribunalului . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Cererea se adresează tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripție debitorul și-a avut sediul social/profesional cel puțin 6 luni anterior datei sesizării instanței și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secție specială de insolvență, acesteia îi aparține competența pentru derularea procedurilor prevăzute de lege (art. 41 alin. 1 din Legea nr. 85/2014)

(2) Titular al cererii este cocontractantul debitorului, în cazul în care contractul a fost denunțat de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, în conformitate cu prevederile art. 123 din Legea nr. 85/2014

(3) Potrivit art. 123 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, în cazul denunțării unui contract, o acțiune pentru despăgubiri poate fi introdusă de către cocontractant împotriva debitorului și va fi soluționată de judecătorul-sindic

(4) Titularul cererii va trebui să dovedească raporturile contractuale cu debitorul, denunțarea contractului de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, precum și prejudiciul care i s-a produs prin denunțarea contractului

(5) Drepturile stabilite în favoarea cocontractantului în urma exercitării acțiunii în despăgubiri se vor plăti acestuia potrivit prevederilor art. 161 pct. 4, pe baza hotărârii în temeiul căreia i-au fost recunoscute, rămasă definitivă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *