Model Acțiune în Contestarea Recunoașterii Paternității | Avocat Online 24/7
avocat bun
Model Acțiune în contestarea recunoașterii copilului de către mamă
18 septembrie 2018
firma avocatura
Model Acțiune în despăgubiri (insolvență)
18 septembrie 2018

Model Acțiune în contestarea recunoașterii paternității

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model Acțiune în contestarea recunoașterii paternității

Model Acțiune în contestarea recunoașterii paternității

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele reclamantului) domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . ., etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ., chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele pârâtului) domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . ., etajul . . . . . . . . , apart. . . . . . . . . , în nume propriu și ca reprezentant legal al minorului . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele celui recunoscut), pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să constatați că recunoașterea de către pârât a paternității asupra numitului minor, recunoaștere constatată prin actul autentificat de Biroul notarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . . . . . . ., din . . . . . . . . . . . . . . ., nu corespunde realității și să dispuneți anularea mențiunii făcute în acest sens în registrul de stare civilă al . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, subsemnatul sunt fiul pârâtului născut din căsătoria sa cu . . . . . . . . , Prin actul autentic sus-menționat, tatăl meu a recunoscut, însă, că ar fi tată al minorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , născut în afara căsătoriei, din relațiile sale cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . În realitate, această declarație este cu totul necorespunzătoare situației adevărate, întrucât la data concepției minorului, tatăl meu se găsea în străinătate. Într-adevăr, pârâtul a lipsit din țară în lunile ianuarie-mai 199 . . . . , iar minorul s-a născut la 10 decembrie din același an.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 420 și art 412 din Codul Civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume de certificatele constatatoare a nașterii mele și a nașterii minorului recunoscut, precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele martorului), din localitatea . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , etajul . . . . ., apart. . . . . .;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . ., apart. . . . . . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *