Model Acţiune în Constatarea Reprezentativităţii Unei Organizaţii Patronale | Avocat
avocat online bun
Model Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor
2 noiembrie 2016
consultanta juridica avocat
Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special
7 noiembrie 2016

Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale

Model Acţiune în constatarea reprezentativităţii unei organizaţii patronale

Sediul materiei:

 • Art. 72-74 Legea nr. 62/2011
 • Art. 148-151 C. proc. civ.
 • Art. 192 C. proc. civ.
 • Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subscrisa (denumirea .....), cu sediul în ....., cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală….., cont bancar…..având numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice….., prin reprezentant (nume ....., prenume .....), în calitate de …., având următoarele date de contact ..... formulăm

ACŢIUNE ÎN CONSTATAREA REPREZENTATIVITĂŢII ORGANIZAŢIEI PATRONALE[1] …..

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună constatarea reprezentativităţii organizaţiei patronale …… la nivel de[2] ……

În fapt, arătăm că Subscrisa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea reprezentativităţii, şi anume[3] …… .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 72 din Legea nr. 62/2011.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de confederaţie şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere, situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al confederaţiei patronale, cuprinzând lista federaţiilor patronale afiliate, cu specificarea unităţilor membre ale acestora, precum şi a numărului total de angajaţi al fiecăreia, certificat de inspectoratele teritoriale de muncă şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate[4].

sau

Depunem următoarele înscrisuri în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate: copie a hotărârii judecătoreşti definitive de dobândire a personalităţii juridice de federaţie de către organizaţia patronală şi a ultimei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de modificare a statutului şi/sau a componenţei organelor executive de conducere, situaţie cumulativă semnată de reprezentantul legal al federaţiei patronale, cuprinzând lista unităţilor membre şi numărul total de angajaţi ai acestora, certificat de inspectoratele teritoriale de muncă, precum şi copii ale documentelor de aderare a membrilor la federaţie, sectorul de activitate şi numărul de angajaţi din cadrul acestuia şi dovada depunerii la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a unei copii a dosarului de reprezentativitate[5].

Anexăm prezentei: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[6]/ .….[7] şi chitanţa privind plata taxei de timbru în valoare de 20 de lei[8].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului Municipiului Bucureşti[9]

 1. Se va preciza denumirea organizaţiei patronale, astfel cum a obţinut aceasta personalitate juridică. ↑
 2. Se va solicita, după caz, constatarea reprezentativităţii la nivel naţional sau de sector de activitate. ↑
 3. Pentru obţinerea reprezentativităţii la nivel naţional se va proba că organizaţia patronală: a) are statut legal de confederaţie patronală; b) are independenţă organizatorică şi patrimonială; c) are ca membri patroni ale căror unităţi cuprind cel puţin 7% din angajaţii din economia naţională, cu excepţia angajaţilor din sectorul bugetar; d) are structuri teritoriale în cel puţin jumătate plus unu din judeţele României, inclusiv în municipiul Bucureşti.Pentru obţinerea reprezentativităţii la nivel de sector de activitate se va proba că organizaţia patronală:
  a) are statut legal de federaţie patronală; b) are independenţă organizatorică şi patrimonială;c) are ca membri patroni ale căror unităţi cuprind cel puţin 10% din efectivul angajaţilor sectorului de activitate, cu excepţia angajaţilor din sectorul bugetar. ↑
 4. Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită constatarea reprezentativităţii la nivel naţional. ↑
 5. Aceste înscrisuri se depun atunci când se solicită constatarea reprezentativităţii la nivel de sector de activitate. ↑
 6. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat. ↑
 7. Se enumeră înscrisurile anexate pentru proba îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate. ↑
 8. Potrivit art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. ↑
 9. Potrivit art. 72 alin. (2) din Legea dialogului social, nr. 62/2011, instanţa competentă este Tribunalul Municipiului Bucureşti. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.