Model ACT DE DESEMNARE A TUTORELUI DE CĂTRE PĂRINTE
Avocat Online
Model ACT DE CONSTATARE DECLARARE A NULITĂȚII CONTRACTULUI DE VÂNZARE
28 septembrie 2018
avocatura bucuresti
Model ACT DE LICHIDARE ÎNTRE FOȘTI SOȚI după divorț
3 octombrie 2018

Model ACT DE DESEMNARE A TUTORELUI DE CĂTRE PĂRINTE

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Model ACT DE DESEMNARE A TUTORELUI DE CĂTRE PĂRINTE

Model ACT DE DESEMNARE A TUTORELUI DE CĂTRE PĂRINTE

Subsemnatul..........*, în calitate de...........** al minorului/minorilor..........***, desemnez pentru cazul în care este necesară instituirea tutelei minorului/minorilor, în conformitate cu art. 114 C. civ., pe..........**** să exercite sarcina tutelei pentru minorul/minorii susmenționați.

Am luat la cunoștință că prezenta desemnare poate fi revocată oricând, conform art. 114 alin. (3) C. civ.

Am luat la cunoștință că desemnarea tutorelui operează de la data la care sunt îndeplinite condițiile legale pentru instituirea tutelei, cu respectarea prevederilor art. 110 C. civ.

Prezentul act se înregistrează pe cheltuiala subsemnatului în Registrul național notarial privind capacitatea persoanelor (RNCP).

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru RNCP și . . . . . . . . . . . exemplare s-au eliberat părții.

Declarant, Semnătura . . . . . . . . . .

* Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul.

** Se va completa calitatea: tată sau mamă.

*** Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul.

**** Se va completa numele, prenumele, codul numeric personal și domiciliul tutorelui. Pot fi desemnate mai multe persoane ca tutore fără vreo preferință, urmând ca instanța de tutelă să hotărască. Tutori pot fi și doi soți.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *