Solicitare Interpretare Juridica » Întreabă Avocat

Solicitare interpretare juridica

Osepciuc Deliu-Horatiu a întrebat 3 ani în urmă

Solicitare interpretare juridica

Am nevoie o interpretare juridică avizată în ceea ce privește următoarea întrebare din cadrul unui test grilă în cadrul unui concurs pentru ocuparea unui post:

„În conformitate cu prevederile art.105 din H.G. nr. 585/2002, se interzice introducerea telefonului mobil în:

  1. toate zonele de siguranță;
  2. zona de securitate clasa I;
  3. sălile de ședințe;
  4. zona de securitate clasa II.”

La această întrebare atât în grila (baremul) de corectare cât și în opinia mea, erau date ca variante de răspuns corecte, b și d.

Întrebarea  era punctată cu 0,15 pct.
Însă un candidat a contestat această întrebare invocând faptul că în enunțul art.105 din H.G. 585/2002, nu este prevăzută sintagma „telefon mobil”. De asemenea faptul că variantele de răspuns oferite nu sunt în conformitate cu actul normativ mai sus menționat (adică cu acel articol 105).
Comisia de soluționare a contestațiilor a analizat contestație și admis-o pe motiv că atât enunțul întrebării cât și variantele de răspuns sunt formulate greșit întrucât nu sunt în conformitate cu prevederile art.105 din H.G. nr. 585/2002 la care face referire întrebarea, neargumentând din punct de vedere juridic, ce nu este clar și precis și care este eventuala confuzie/dificultate de înțelegere a întrebării.
În opinia mea comisia de soluționare a contestațiilor a apreciat eronat, că aceasta este neclară și precisă, respectiv i-a admis gratuit acestuia întrebarea contestată inventând o interpretare a textului actului normativ, pe considerentul că sintagma „telefon mobil” nu apare în textul articolului actului normativ, omițând faptul că în conformitate cu definiția din DEX, acea sintagmă invocată face trimitere la aparatele de comunicare la distanță (aspect de cultură generală), iar el ar fi trebuit să judece logic în conformitate cu cele studiate și să aplice în practică acel articol din actul normativ (art.105 din H.G. nr. 585/2002). Astfel, prin anularea întrebării și acordarea de puncte din oficiu, candidatul a primit 0,15 puncte „cadou”.
 
Potrivit DEX: telefon = 1. telecomunicație în care se realizează convorbiri la distanță; ansamblul instalațiilor necesare pentru acest scop; 2. Aparat prevăzut cu un receptor și un transmițător……….care permite convorbiri la distanță; 3. telefon mobil= telefon portabil, care funcționează pe baza conexiunilor realizate prin satelit celular…..

Apoi, textul art.105 din H.G. nr. 585/2002 prevede clar: „Este interzis accesul cu aparate de fotografiat, filmat, înregistrat audio-video, de copiat din baze de date informatice sau de comunicare la distanță, în locurile în care se află informaţii secrete de stat.”
Citind cu atenție textul art.105, vom observa că, pe înțelesul tuturor, emitentul actului normativ statuează o interdicție de a face ceva, cu o anumită aparatură enunțată generic, în anumite locuri în care se află anumite informații.
 
Este evident că telefonul mobil este considerat aparat de comunicare la distanță, iar zonele de securitate clasa I și II sunt locurile unde se pot găsi informații secrete de stat.
Apoi, telefonul poate fi folosit și pentru fotografiat, și pentru filmat, și pentru a face înregistrări audio-video și nu în ultimul rând îl poți folosi pentru copiere din baze de date informatice (de pe diverse dispozitive).
De asemenea în instituțiile publice, în toate zonele de securitate clasa I și II, sunt marcaje (chiar și cu imagini) ce privesc interdicția accesului cu telefon mobil, aparate foto, filmat, înregistrat audio-video…..în aceste zone!
În opinia mea, nu poți invoca astfel de aberații!

Vă mulțumesc anticipat pentru explicații.

Cu respect,


Adaugă răspuns

15
+
3
=