Dilema - Incompatibilitate Avocat » » Întreabă Avocat

Dilema - incompatibilitate avocat

Întrebări și RăspunsuriDilema - incompatibilitate avocat
Mirela a întrebat 2 ani în urmă

Dilema - incompatibilitate avocat

Buna ziua! Am o dilema și nu știu cum sa o rezolv. In perioada 01.11.2001-30.09.2003 am fost angajata jurist la un SRL.

Am intrat in barou ca avocat stagiar in 01.03.2003 iar in 01.07.2004 am devenit avocat definitiv. Apoi am plecat din țara și m-am reîntors in 2006. M-am angajat ca și consilier juridic, apoi am devenit Director executiv la un SRL, din data de 01.09.2006.

Menționez ca avocatura a fost pt mine o varianta “de rezerva” și de aceea probabil nu am fost foarte atenta “suprapunerea datelor”. Dorind sa îmi reactualizez CV-ul, am intrat pe site-ul Baroului și am observat ca figuram pe Tabloul incompatibililor începând cu data de 01.01.2004.

Am constatat ca eu de fapt am fost in incompatibilitate timp de 9 luni, din propria eroare.

As vrea sa aplic pe un post unde se verifica buna reputație si as avea nevoie de un sfat de la Dvs. Cum ar trebui sa procedez ca sa clarific situația?

Mulțumesc mult anticipat, pt răspuns!

Dilema - incompatibilitate avocat


1 Answers

Best Answer

Avocat Online answered 2 ani ago
Buna ziua,

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat prevede:

Art. 15. -

Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu:
a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat; 
b) ocupațiile care lezează demnitatea și independența profesiei de avocat sau bunele moravuri;
c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerț.

Art. 16. -
Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă numai cu:
a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau județene;
b) activități și funcții didactice în învățământul juridic superior;
c) activitatea literară și publicistică;
d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate intelectuală, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare și lichidare judiciară, în condițiile legii;
e) alte activități prevăzute de lege.

Art. 23. -
(1) Baroul are obligația să întocmească anual tabloul avocaților definitivi și stagiari în ordine alfabetică, cu menționarea numelui, prenumelui, titlului științific, datei înscrierii în barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei și a instanțelor la care au dreptul să pună concluzii.
(2) A doua parte a tabloului va cuprinde cabinetele asociate, societățile civile profesionale și societățile profesionale cu răspundere limitată, cu indicarea sediului și a avocaților care le compun.
(3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocaților și modificările intervenite sunt comunicate, la începutul fiecărui an, instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penală și autorităților administrative ale județului sau municipiului București, precum și U.N.B.R. Distinct, se va înainta U.N.B.R. tabloul avocaților incompatibili.

Art. 24. -
(1) Consiliul baroului emite decizii de trecere pe tabloul avocaților incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reînscrierea pe tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei se face numai la cerere, după încetarea stării de incompatibilitate. 

(2) În cazurile în care există incompatibilitate, decizia de primire în profesie va produce efectele numai de la data încetării stării de incompatibilitate.
(3) Până la încetarea stării de incompatibilitate, cel primit în profesie va fi înscris în tabloul avocaților incompatibili într-o secțiune, distinct.

Art. 27. -
Calitatea de avocat este suspendată: 
a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenței acestei stări;

b) pe perioada interdicției de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;
c) în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. și către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadența acestora și până la lichidarea integrală a datoriilor;
d) la cererea scrisă a avocatului.

Art. 55. -
(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 15 membri, aleși pe o perioadă de 4 ani și care au o vechime continuă în profesie de minimum 8 ani. Decanul și prodecanul se includ în acest număr.

(2) Consiliul baroului are următoarele atribuții:
f) hotărăște asupra stării de incompatibilitate și asupra încetării acesteia;

Cu stima,
Avocat Marius Todeacă


Adaugă răspuns

14
+
11
=