Drepturile Succesorale Ale Sotului Supravietuitor | Consultanță Juridică 24/7
caut avocat bucuresti
Acte necesare divort
29 iunie 2012
avocat bucuresti on line
Casatoria Efectele casatoriei
24 octombrie 2012

Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor

caut avocat bun

caut avocat bun

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor - Update

Condițiile speciale cerute soțului supraviețuitor

Condiții generale:

  • Capacitatea de a moşteni;
  • Vocația succesorală;
  • Să nu fie nedemn.

Condiție specială:

Soţul supravieţuitor este chemat la moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali.

În absenţa persoanelor prevăzute mai sus sau dacă niciuna dintre ele nu vrea ori nu poate să vină la moştenire, soţul supravieţuitor culege întreaga moştenire.

Cota soţului supravieţuitor este de:

  1. a) un sfert din moştenire, dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului;
  2. b) o treime din moştenire, dacă vine în concurs atât cu ascendenţi privilegiaţi, cât şi cu colaterali privilegiaţi ai defunctului;
  3. c) o jumătate din moştenire, dacă vine în concurs fie numai cu ascendenţi privilegiaţi, fie numai cu colaterali privilegiaţi ai defunctului;
  4. d) trei sferturi din moştenire, dacă vine în concurs fie cu ascendenţi ordinari, fie cu colaterali ordinari ai defunctului.

Cota soţului supravieţuitor în concurs cu moştenitori legali aparţinând unor clase diferite se stabileşte ca şi când acesta ar fi venit în concurs numai cu cea mai apropiată dintre ele.

Dacă, în urma căsătoriei putative, două sau mai multe persoane au situaţia unui soţ supravieţuitor, cota stabilită se împarte în mod egal între acestea.

Soţul supravieţuitor care nu este titular al niciunui drept real de a folosi o altă locuinţă corespunzătoare nevoilor sale beneficiază de un drept de abitaţie asupra casei în care a locuit până la data deschiderii moştenirii, dacă această casă face parte din bunurile moştenirii.

Dreptul de abitaţie este gratuit, inalienabil şi insesizabil.

Oricare dintre moştenitori poate cere fie restrângerea dreptului de abitaţie, dacă locuinţa nu este necesară în întregime soţului supravieţuitor, fie schimbarea obiectului abitaţiei, dacă pune la dispoziţia soţului supravieţuitor o altă locuinţă corespunzătoare.

Dreptul de abitaţie se stinge la partaj, dar nu mai devreme de un an de la data deschiderii moştenirii. Acest drept încetează, chiar înainte de împlinirea termenului de un an, în caz de recăsătorire a soţului supravieţuitor.

Toate litigiile cu privire la dreptul de abitaţie reglementat prin prezentul articol se soluţionează de către instanţa competentă să judece partajul moştenirii, care va hotărî de urgenţă, în camera de consiliu.

Când nu vine în concurs cu descendenţii defunctului, soţul supravieţuitor moşteneşte, pe lângă cota stabilită, mobilierul şi obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinţei comune a soţilor.

Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor

1. Câtimea dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor

Soţul supravieţuitor nu face parte din nici o clasă de moştenitori legali, dar concurează cu orice clasă chemată la moştenire. Înseamnă că el nici nu este înlăturat de la moştenire, dar nici nu înlătura de la moştenire rudele defunctului, indiferent din ce clasă fac ele parte.

Legea 319/1944 acordă soţului supravieţuitor o cota parte din masa succesorală a cărei mărime variază în funcţie de clasa sau subclasa de moştenitori cu care vine în concurs (art.1):\

- în concurs cu descendenţii defunctului (clasa I), indiferent de numărul lor, soţul supravieţuitor are dreptul la ¼ din moştenire;

- în concurs cu ascendenţii privilegiaţi, indiferent de numărul lor, care vin la moştenire în concurs cu colateralii privilegiaţi, indiferent de numărul lor, soţul supravieţuitor are dreptul la 1/3 din moştenire;

- dacă soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs numai cu ascendenţii privilegiaţi sau numai cu colateralii privilegiaţi, indiferent de numărul lor, el culege ½ din moştenire;

- în concurs cu ascendenţii ordinari (clasa III) sau cu colateralii ordinari (clasa a IV-a), indiferent de numărul lor, soţul supravieţuitor are dreptul la ¾ din moştenire;

- în lipsa rudelor din cele patru clase, soţul supravieţuitor culege întreaga masă succesorală.

Stabilirea cotei soţului supravieţuitor se face cu întâietate faţă de stabilirea cotelor moştenitorilor cu care concurează.

Lipsa rudelor influenţează câtimea soţului supravieţuitor numai dacă este totală, în cadrul clasei sau subclasei cu care vine la moştenire.

Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor

2. Ipoteza bigamiei sau poligamiei

În cazul existenţei a două sau mai multe persoane care pretind drepturi succesorale în calitate de soţi supravieţuitori, moştenirea lăsată de defunctul bigam sau poligam, sau cota-parte din această moştenire prevăzută de lege în favoarea soţului supravieţuitor în concurs cu diferitele clase de nmoştenitori legali, se împarte în mod egal între soţul din căsătoria valabilă şi soţul sau soţi

i inocenţi din căsătoria sau căsătoriile nule, ei fiind deopotrivă de bună-credinţă.

3. Ipoteza în care soţul supravieţuitor concurează cu două clase (subclase) de moştenitori legali

Această problemă se pune numai în caz de exherendare a unor moştenitori legali, rezervatari. Soluţia problemei constă în stabilirea cotei cuvenite soţului supravieţuitor (şi a rezervei lui dacă este cazul) în raport cu moştenitorii din clasa mai apropiată cu care concurează. Ex: dacă concurează cu descendentul exherendat şi cu moştenitorii din clasa a II-a, cota legală a soţului supravieţuitor urmează să fie de ¼, restul moştenirii, după scăderea şi a rezervei exherendatului va reveni moştenitorului sau moştenitorilor din clasa a II-a.

La fel se va proceda şi dacă va concura cu subclasele de moştenitori făcându-se aplicarea, după caz, a art.1, lit. b şi c, din Legea 319/1944.

4. Imputarea cotei soţului supravieţuitor asupra masei succesorale şi micşorarea,în mod corespunzător, a părţilor cuvenite tuturor celorlalţi moştenitori.

Cota parte din moştenire, recunoscută soţului supravieţuitor, modifică (micşorează) implicit şi inevitabil părţile cuvenite rudelor defunctului cu care vine în concurs.

Astfel în prezenţa soţului supravieţuitor, celelalte clase de moştenitori legali cu care acesta vine în concursa la moştenire, împart între ei, în părţi egale sau pe tulpini, nu moştenirea întreagă ci doar cota rămasă din moştenire după defalcarea cotei cuvenite soţului supravieţuitor. Deci, partea soţului supravieţuitor, prevăzută de legea 319/1944 se impută asupra masei succesorale, micşorând părţile ce se cuvin celorlalţi moştenitori cu care concurează, fără a se admite vreo excepţie.

5. Caracterele juridice ale dreptului de moştenire al soţului supravieţuitor

Soţul supravieţuitor poate veni la moştenire numai în nume propriu (nu poate reprezenta şi nu poate fi reprezentat) şi nu este moştenitor sezinar, în schimb este moştenitor rezervatar, iar dacă vine în concurs cu descendenţii defunctului este obligat şi la raportul donaţiilor primite de la soţul decedat.

Protejeaza-ti drepturile civile accesand pagina Avocat drept civil Iasi.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *