Dreptul La Un Proces Echitabil, în Termen Optim şi Previzibil | Avocat Online
caut avocati bucuresti
Acțiunile în constatare
14 februarie 2017
Avocat Online
Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma scutirii/reducerii/eşalonării sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.
16 februarie 2017

Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil

Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim şi previzibil, de către o instanță independentă, imparțială şi stabilită de lege. În acest scop, instanța este datoare să dispună toate măsurile impuse de lege şi să asigure desfăşurarea cu celeritate a judecății.

Dispozițiile se aplică în mod corespunzător şi în faza executării silite.

Prin proces echitabil se înțelege respectarea dispozițiilor legale, a principiilor fundamentale, precum contradictorialitatea, dreptul la apărare etc.

Instanța imparțiala desemnează absența unei păreri anterioare a judecătorului asupra modului în care urmează a fi soluționată cauza, relatările, probele şi dezbaterile contradictorii ale părților fiind singurele în măsură a forma convingerea judecătorului asupra soluției ce o pronunță.

Intanța independentă desemnează faptul că judecătorul este independent în raport cu orice altă putere, nefiind supus ingerințelor din partea altor puteri, respectiv din partea celei legislative sau executive, potrivit principiului constituțional al separației puterilor în stat.

În vederea soluționării cauzei într-un termen optim şi previzibil, judecătorului îi incumbă obligația de a folosi toate mijloacele puse la îndemâna sa de către legiuitor în vederea soluționării cu celeritate a cauzei; în acest sens, legiuitorul a instituit obligația pentru judecător ca, la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, să estimeze durata procesului; cu toate acestea, pentru motive temeinice, judecătorul poate reveni asupra duratei procesului estimate inițial.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.