Dispoziții Comune Măsurilor Educative | Consultanță Juridică 24/7 - Avocat Online
avocatura bucuresti
Amnistia - Cauza care înlătură răspunderea penală
15 martie 2017
caut avocat bucuresti
Tâlhăria urmată de moartea victimei
2 aprilie 2017

Dispoziții comune măsurilor educative

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Dispoziții comune măsurilor educative

În cazul infracţiunilor săvârşite în timpul minorităţii, cauzele de atenuare şi agravare sunt avute în vedere la alegerea măsurii educative şi produc efecte între limitele prevăzute de lege pentru fiecare măsură educativă.

Nu există reducere sau majorare a limitelor, precum în cazul majorilor; instanța va stabili în funcție de cauza de agravare sau atenuare reținută, către ce măsură educativă se orientează, fără a-i putea modifica limitele.

Conform art.129 Cod Penal, în caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, ţinând seama de criteriile generale de individualizare a pedepsei.

În cazul săvârşirii a două infracţiuni, dintre care una în timpul minorităţii şi una după majorat, pentru infracţiunea comisă în timpul minorităţii se ia o măsură educativă, iar pentru infracţiunea săvârşită după majorat se stabileşte o pedeapsă, după care:

  1. a) dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa;
  2. b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puţin o pătrime din durata măsurii educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârşirii infracţiunii comise după majorat;
  3. c) dacă pedeapsa aplicată pentru infracţiunea săvârşită după majorat este detenţiunea pe viaţă, se execută numai această pedeapsă;
  4. d) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută măsura educativă, a cărei durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta.

În cazul prevăzut la lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din momentul săvârşirii infracţiunii comise după majorat până la data judecării.

În cazul săvârşirii după majorat a două sau mai multor infracţiuni concurente se aplică mai întâi regulile referitoare la concursul de infracţiuni.

Pedeapsa stabilită nu poate face obiectul amânării aplicării pedepsei sau al suspendării executării sub supraveghere.

Prin Decizia nr.2/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a stabilit că în ipoteza infracțiunilor concurente săvârșite în timpul minorității, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracțiune concurentă și executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative de libertate sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea și stabilirea sancțiunii conform dispozițiilor privind pluralitatea de infracțiuni.

Dacă pe durata termenului de supraveghere al amânării aplicării pedepsei, al suspendării sub supraveghere ori al liberării condiţionate se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o infracţiune în timpul minorităţii pentru care s-a luat, chiar după expirarea acestui termen, o măsură educativă privativă de libertate, amânarea, suspendarea sau liberarea se anulează, aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile privind pluralitatea de infracțiuni.

Termenele de prescripţie a răspunderii penale, se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracţiunii erau minori şi se întrerup sau se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru majori.

Potrivit art.132 Cod Penal, măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate.

Măsurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puţin de 2 ani.

Termenele de prescripţie a executării măsurilor educative se întrerup şi se suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru majori.

În cazul înlocuirii măsurilor educative, executarea se prescrie în raport cu măsura educativă mai grea şi curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea.

Măsurile educative nu atrag interdicţii, decăderi sau incapacităţi.

Dispoziţiile se aplică şi majorilor care, la data săvârşirii infracţiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.

Când, la data pronunţării hotărârii prin care s-a luat o măsură educativă privativă de libertate, infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instanţa, ţinând seama de posibilităţile sale de îndreptare, de vârsta acestuia, precum şi de celelalte criterii generale de individualizare a pedepsei, poate dispune executarea măsurii educative într-un penitenciar.

Aceasta reprezintă o facultate pentru instanță, iar nu o obligație.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *