CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRŢI SOCIALE - Consultă Avocat Online

CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRŢI SOCIALE

caut avocat
CONTRACT DE COMISION
19 aprilie 2019
CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRŢI SOCIALE 1
CONTRACT DE ASIGURARE1)
19 aprilie 2019
Show all

CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRŢI SOCIALE

firma avocatura

firma avocatura

0/50 voturi

CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRŢI SOCIALE

 

S.C. ………………………………………….

înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului

al ……………………………… sub nr. ……………….

 

Între subsemnaţii:

1. (numele şi prenumele) …………………………………………………. cetăţean ………………………………….. născut la data de ……………………….., în ………………………….. str. …………………………….. nr. …….., bloc ………, scara …………., etaj ……….., ap. ………., sector/judeţ ………… sex ………….. starea civilă …………………….., posesorul ……………………….. seria …………. nr. …………………….., eliberat de …………………………. la data de ……………….., cod numeric personal ……………………., în calitate de cedent, şi

2. (numele şi prenumele) …………………………………………………. cetăţean ………………………………… născut la data de ………………………, în …………………………… str. …………………………………………. nr. …….., bloc ………, scara …………, etaj ……….., ap. ………., sector/judeţ …………. sex …………… starea civilă ……………………., posesorul ……………………….. seria ………….. nr. ………………………, eliberat de ……………………… la data de ……………………, cod numeric personal …………………….., în calitate de cesionar,

sau

2. S.C. ………………………………………………………………….., cu sediul în ……………………………………., str. …………………………………….. nr. ……….., bloc …………., scara ………, etaj ……….., ap. ……….., sector/judeţ ………………………………………………………………….. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………………… sub nr. ……………./………………../………………… din …………………., prin reprezentant (numele şi prenumele) ……………………………………………….. domiciliat în ………………………………, str. …………………………………………. nr. ……….., bloc ………., etaj ………, scara ……….., ap. ………., sector/judeţ, în calitate de cesionar, a intervenit prezentul contract de cesiune de părţi sociale, în următoarele condiţii: Eu …………………………… cedez lui …………………………………./S.C. prin reprezentant, ……………… părţi sociale în valoare nominală de ………………… lei fiecare, însumând ………………………………. lei pe care le deţin la …………………………………, aport în numerar şi declar, totodată, că am primit de la cesionar contravaloarea părţilor sociale cedate astăzi, data autentificării prezentului contract. Ca urmare a acestei cesiuni, calitatea mea de asociat al S.C. ……………………………….. încetează şi nu mai am nici o pretenţie, de nici o natură, faţă de această societate comercială. Eu ……………………………………………………………. primesc de la ……………………………………………. cele …………………………… părţi sociale în valoare nominală de …………………………….. lei fiecare, însumând ………………………….. lei pe care le deţine la ……………………………… plătindu-i acestuia contravaloarea părţilor sociale cedate, astăzi, data autentificării prezentului contract

sau

S.C. ……………………………………………….., prin reprezentant, primeşte de la ………………………….. cele ………………………… părţi sociale în valoare nominală de ………………… lei fiecare, însumând ………………………….. lei pe care le deţine la S.C. …………………………………….. plătindu-i acestuia contravaloarea părţilor sociale cedate, astăzi, data autentificării prezentului contract. Cesiunea părţilor sociale s-a făcut în baza hotărârii Adunării generale a asociaţilor din ……….. . Redactat şi editat în ……………………. exemplare la …………………… .

S-au eliberat ………………….. exemplare.

 

CEDENT

 

CESIONARAvocat Marius Todeancă

Programează o Consultație0/50 voturi


Articole recenteEvaluează articolul ⚖

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat Marius Todeancă

Programează o Consultație

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Programează o Consultație
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.