Competenţa Funcţională, După Materie şi După Calitatea Persoanei A Instanţelor

Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a instanţelor judecătoreşti