Codul Civil: Uzul și Abitația » Consultă Avocat
consultanta juridica avocat
Codul Civil: Superficia
19 aprilie 2019
avocat online bun
Codul Civil: Administrarea bunurilor altuia
19 aprilie 2019

Codul Civil: Uzul și abitația

Codul Civil: Uzul și abitația 2

consultanta juridica avocaturaCodul Civil: Uzul și abitația

 Dreptul de uz

Art. 749. -
Uzul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia și de a-i culege fructele naturale și industriale numai pentru nevoile proprii și ale familiei sale.

 Dreptul de abitație

Art. 750. -
Titularul dreptului de abitație are dreptul de a locui în locuința nudului proprietar împreună cu soțul și copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitația, precum și cu părinții ori alte persoane aflate în întreținere.

 Constituirea uzului și a abitației

Art. 751. -
Uzul și abitația se constituie în temeiul unui act juridic sau prin alte moduri prevăzute de lege.

 Limitele dreptului de uz și abitație

Art. 752. -
Dreptul de uz ori de abitație nu poate fi cedat, iar bunul ce face obiectul acestor drepturi nu poate fi închiriat sau, după caz, arendat.

 Obligația uzuarului și a titularului dreptului de abitație

Art. 753. -
(1) Dacă titularul dreptului de uz sau de abitație este îndreptățit să perceapă toate fructele naturale și industriale produse de bun ori, după caz, să ocupe întreaga locuință, este dator să plătească toate cheltuielile de cultură și reparațiile de întreținere întocmai ca și uzufructuarul.

(2) Dacă titularul dreptului de uz sau de abitație nu este îndreptățit să perceapă decât o parte din fructe ori să ocupe decât o parte din locuință, va suporta cheltuielile de cultură sau de întreținere în proporție cu partea de care se folosește.

 Alte dispoziții aplicabile

Art. 754. -
Dispozițiile prezentului capitol se completează, în mod corespunzător, cu cele privitoare la uzufruct.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.