Casatoria - Conditii De Forma | Consultanță Juridică 24/7 - Discută Avocat Online
avocati
Impedimente la casatorie
4 ianuarie 2013
onorariu avocat
Principii generale - dreptul familiei
24 ianuarie 2013

Casatoria - Conditii de forma

caut avocat bun

caut avocat bun

Casatoria - Conditii de forma

Condiţiile de formă ale căsătoriei

Reprezintă formalităţile prealabile şi concomitente încheierii căsătoriei. Sunt reglementate şi de art. 27-33 din Legea nr. 119/1996 în scopul asigurării respectării condiţiilor de fond cerute de lege şi garantării recunoaşterii publice a căsătoriei şi dovedirii ei.

Formalităţi prealabile încheierii căsătoriei

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi şi în scris, la autoritatea administraţiei publice locale unde urmează a se încheia căsătoria, adică la sediul serviciului de stare civilă din raza teritorială a domiciliului sau reşedinţei fiecăruia dintre viitorii soţi.

Declaraţia de căsătorie poate fi făcută şi în altă localitate de către unul din viitorii soţi. Serviciul de stare civilă la care afost înregistrată declaraţia de căsătorie o va transmite, în termen de 48 de ore, serviciului de stare civilă al localităţii unde urmează a fi celebrată căsătoria.

În mod excepţional, în cazul în care unul dintre viitorii soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta la sediul serviciului de stare civilă din motive temeinice (boală, infirmitate), ofiţerul de stare civilă va putea lua declaraţia în locul în care se află persoana.

În cazul în care viitorii soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie poate fi făcută la primăria localităţii în care aceştia se află temporar (art. 38 aliniatul 2 Metodologia de aplicare a Legii nr.119/1996).

Conţinut. Declaraţia de căsătorie trebuie să cuprindă: datele de identificare a fiecăruia dintre viitorii soţi; manifestarea voinţei de a se căsători; menţiunea că nu există impedimente la căsătorie şi că au luat cunoştinţă reciproc, de starea sănătăţii lor; menţiunea cu privire la numele pe care au convenit să-l poarte în timpul căsătoriei; indicarea locului unde urmează a se încheia căsătoria, dacă viitorii soţi au făcut declaraţiile de căsătorie la servicii de stare civilă diferite. Înţelegerea cu privire la nume poate interveni şi ulterior depunerii declaraţiei de căsătorie, dar nu mai târziu de încheierea căsătoriei. Înţelegerea va fi consemnată într-o declaraţie scrisă şi anexată declaraţiei de căsătorie

Declaraţia de căsătorie va fi însoţită de înscrisurile doveditoare celor menţionate în declaraţie. Acestea sunt enumerate de art. 28 din Legea nr. 119/1996 şi art. 39 aliniatul 1 din Metodologia de aplicare.

Dacă unul dintre viitorii soţi este cetăţean străin, la declaraţia de căsătorie trebuie anexată dovada eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să reiasă faptul că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei. Dacă nu există oficii consulare sau misiuni diplomatice în România, viitorul soţ, cetăţean străin, trebuie să facă o declaraţie pe propria răspundere, în faţa unui notar public, în sensul că nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei.

În cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau sunt surdo-muţi, trebuie anexat la declaraţia de căsătorie procesul-verbal încheiat de interpretul autorizat.

În cazuri expres prevăzute de lege, pentru persoane care au o anumită calitate, trebuie făcută dovada aprobării organelor abilitate.

Ofiţerul de stare civilă va confrunta datele înscrise în declaraţie cu dovezile prezentate, apoi viitorii soţi vor semna în faţa sa , declaraţia de căsătorie. În ziua în care primeşte declaraţia, ofiţerul de stare civilă va dispune afişarea sa în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei la care se va oficia căsătoria. Extrasul cuprinde datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi înştiinţarea că orice persoană poate face opunere la căsătorie în primele zece zile  de la data afişării. La calcularea acestor zece zile se ia în considerare atât ziua depunerii declaraţiei, cât şi ziua în care are loc oficierea căsătoriei.

Pentru motive temeinice, primarul localităţii poate încuviinţa încheierea căsătoriei înainte de împlinirea celor zece zile; de asemenea , termenul de zece zile poate fi depăşit, însă încheierea căsătoriei trebuie să aibă loc până la data expirării certificatelor medicale (14 zile de la data emiterii).

Opoziţia la căsătorie constă în aducerea la cunoştinţa ofiţerului de stare civilă a unor împrejurări care afectează valabilitatea căsătoriei. Poate face opoziţie orice persoană, chiar dacă nu justifică un interes.

Trebuie făcută în formă scrisă şi cu indicarea dovezilor pe care se sprijină împrejurările şi înainte de încheierea căsătoriei.

Ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice realitatea celor arătate în opoziţie.

În urma verificărilor efectuate ofiţerul de stare civilă poate respinge sau poate admite opoziţia. Refuzul ofiţerului de stare civilă de a celebra căsătoria se consemnează într-un proces verbal şi poate fi atacat de persoana nemulţumită în instanţă, competentă în acest sens fiind judecătoria de la domiciliul său.

Vizualizati pachetul complet de servicii accesand pagina Avocat Divort - Dreptul Familiei.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *