Capacitatea Părților » Consultă Avocat
avocat
Efectele răspunderii civile delictuale
30 ianuarie 2017
avocati bucuresti
Obligația de predare a lucrului vândut
8 februarie 2017

Capacitatea părților

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Capacitatea părților

În conformitate cu art.1180, Cod Civil, poate contracta orice persoană care nu este declarată incapabilă de lege.

În materia vânzării, pot cumpăra sau vinde toți cei cărora nu le este interzis prin lege.

Sunt incapabili de a vinde, în general, minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi interzişii judecătoreşti.

Sancțiunea nerespectării cerințelor privind capacitatea  de exercițiu a persoanei fizice este nulitatea relativă a contractului, chiar în lipsa dovedirii vreunui prejudiciu.

Sancțiunea nerespectării cerințelor privind capacitatea persoanei juridice la contractare este nulitatea absolută.

Cetățenii străini şi apatrizii sunt asimilați, în condițiile legii, cu cetățenii români, în ceea ce priveşte drepturile şi libertățile lor civile.

Incapacități speciale de a vinde şi de a cumpăra

Interdicțiile de a vinde şi de a cumpăra sunt de două feluri:

  • Incapacități instituite în considerația unor persoane;
  • Inalienabilități stabilite în coniderarea bunului

Incapcități de a cumpăra

Judecătorii, procurorii, grefierii, executorii, avocații, notarii publici, consilierii juridici şi practicienii în insolvență nu pot cumpăra, direct sau prin intermediari, drepturi litigioase care sunt de competența instanței judecătoreşti în a cărei circumcripție îşi defăşoară activitatea.

Sancțiunea este nulitatea absolută.

Ca excepție, peroanele enumerate mai sus pot cumpăra:

  • Drepturi succesorale ori cote-părți din dreptul de proprietate de la comoştenitori sau coproprietari;
  • Drepturi litigioase, destinate apărării altor drepturi ale persoanei ce stăpâneşte bunul;
  • Drepturi litigioase, destinate îndestulării unei creanțe care s-a născut înainte ca dreptul să fi devenit litigios.

Sunt de asemenea incapabili de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, chiar prin licitație publică:

  • Mandatarii, pentru bunurile pe care sunt însărcinați să le vândă, cu excepția cazului când a fost împuternicit expres în acest sens;
  • Părinții, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu pentru bunurile persoanelor pe care le reprezintă;
  • Funcționarii publici, judecătorii sindici, practicienii în insolvență, executorii, precum şi alte asemenea persoane, care ar putea influența condițiile vânzării făcute prin intermediul lor sau care are ca obiect bunurile pe care le administrează ori a căror administrare o supraveghează.

Nerespectarea interdicțiior de mai sus se sancționează cu nulitatea ( relativă sau absolută).

Incapacități de a vinde

Mandatarii, parinții, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu, funcționaii publici, judecătorii sindici, practicienii în insolvență, executorii precum şi alte asemenea persoane, nu pot nici să vândă bunurile proprii pentru un preț care constă într-o sumă de bani provenită din vânzrea ori exploatarea bunului sau patrimoniului pe care îl administrează ori a cărui administare o supraveghează.

Interdicția se aplică în mod corespunzător şi contractelor prestatoare de servicii, în care, în schimbul unei prestații promise de persoanele incapabile, cealaltă parte se obligă să plătească o sumă de bani.

Potrivit art.1656 Cod Civil, incapabilii de a vinde sau de a cumpăra nu pot să ceară anularea vânzării, nici în nume propriu, nici în numele persoanelor ocrotite. Astfel, acțiunea în anulare este inadmisibilă celor cărora le este interzis să cumpere ori să vândă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.