ANGAJAMENT DE PLATĂ » Consultă Avocat
onorariu avocat
ACCEPTARE DE DONAŢIE
19 aprilie 2019
Plangere Penala
ACT DE MECENAT
19 aprilie 2019

ANGAJAMENT DE PLATĂ

avocat bun

avocat bun

ANGAJAMENT DE PLATĂ

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ - Subsemnatul 1) ....................................... fiul lui ................................ şi al ................................., născut la data de ......................... în localitatea ............................, sectorul/judeţul .........................., domiciliat în ............................., str. ............................ nr. ........., bloc ........., scara .........., etaj ........, apart. ........, sectorul/judeţul ................................................., posesorul buletinului/cărţii de identitate seria ......................... nr. ................... eliberat/ă de ............................... la data de ............................, cod numeric personal ........................, având funcţia de2) ........................., luând cunoştinţă de faptul că prin3) .................................. s-a constatat că din vina mea am produs4) ........................... cu sediul social în ................................, str. .................................... nr. ..........., sectorul/judeţul ......................., înmatriculată în Registrul comerţului sub nr. ....................../....................../......................, o pagubă în sumă de5) ................................. lei, provenită din ................................................................................. ............................................................................................................................................................... îmi iau angajamentul de a plăti această sumă societăţii (unităţii) păgubite, astfel7) .............................. ...............................................................................................................................................................

Data .......................................

Semnătura .............................

Martori8) ..................................

................................................

 

NOTE

  1. Se înscrie numele şi prenumele complet al celui care şi-a asumat angajamentul.
  2. Se precizează funcţia şi locul de muncă în momentul semnării angajamentului, indicându-se şi societatea (unitatea) la care este angajat, precum şi sediul ei.
  3. Se indică actul prin care s-a constatat prejudiciul (felul, numărul şi data) .
  4. Se arată denumirea societăţii (unităţii) păgubite.
  5. Valoarea pagubei se înscrie în cifre şi litere.
  6. Provenienţa, pe scurt, a pagubei.
  7. Se precizează modalitatea de executare, care trebuie să fie în conformitate cu dispoziţiile legale.
  8. Semnătura martorilor prezenţi (la fiecare în parte se indică domiciliul şi actul de identitate).

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.