ACCEPTARE DE DONAŢIE » Consultă Avocat
cabinet de avocat
ACORD DE TRANSFER
19 aprilie 2019
avocat bun
ANGAJAMENT DE PLATĂ
19 aprilie 2019

ACCEPTARE DE DONAŢIE

onorariu avocat

onorariu avocat

ACCEPTARE DE DONAŢIE

 

Subsemnatul ....................................................., domiciliat în ...................................................., str. ................................. nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ........, sector/judeţ ..............................., născut la data de (ziua, luna, anul) .......................................... în (localitatea) ....................…………............... sector/judeţ ........................................., fiul lui .............................. şi al ............................................, posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ....................... nr. ...................., eliberat de ............................., cod numeric personal ......................................, în calitate de donatar, închei prezentul act de acceptare de donaţie cu următoarele condiţii:

1. Eu .................................................................. accept donaţia făcută de .............................. cu domiciliul în ......................................., judeţul/sectorul ......................... potrivit ofertei de donaţie autentificată sub nr. .................... din ...................... la Biroul Notarului Public ...................................., cu privire la locul de veci situat în Cimitirul ........................... având dimensiunile de .................. ml x ........... ml, în suprafaţă de .................. mp, amplasat în parcela ......................... fig. ................. poz. ................... .

2. Locul de veci, care a făcut obiectul ofertei de donaţie, cunosc că este concesionat donatorului nefiind înstrăinat sub nici o formă vreunei alte persoane, până la data autentificării prezentei acceptări de donaţie şi că nu face obiectul nici unui litigiu.

3. Ştiu că taxele aferente locului de veci sunt achitate la zi de către donator, urmând ca de astăzi, data autentificării prezentei acceptări, să fie suportate de mine, donatarul, care voi suporta şi taxele ocazionate de autentificarea prezentului act.

4. Cunosc dispoziţiile art. 814 Cod civil, potrivit cărora donaţia îşi produce efectele la data comunicării donatorului a prezentului act de acceptare de donaţie.

5. Evaluez locul de veci la suma de .........., exclusiv în scopul stabilirii taxelor.

 

DONATAR

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.