Activitatea Legii Penale. Comparatie Noul Cod Penal - Consultanță Juridică Online
caut avocat bucuresti
Legalitatea incriminarii. Comparatie Noul Cod Penal si Codul penal de la 1968
29 aprilie 2014
avocat bucuresti online
Aplicarea legii penale de dezincriminare. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968
29 aprilie 2014

Activitatea legii penale. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968

avocat bun

avocat bun

Activitatea legii penale. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968

Noul Cod penal

Activitatea legii penale

Art. 3. ‐ Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.

Codul penal de la 1968

Activitatea legii penale

Art. 10. ‐ Legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în vigoare.

Observatii PICCJ

Trebuie avute în vedere precizările din LEGEA 187/2012:

Art. 5. ‐ (1) Atunci când o normă penală face trimitere la o altă normă determinată, de la care împrumută unul sau mai multe elemente, modificarea normei completatoare atrage şi modificarea normei incomplete.

(2) În cazul abrogării normei completatoare, norma incompletă va păstra elementele preluate de la aceasta, inclusiv limitele de pedeapsă, în forma existentă la data abrogării, afară de cazul în care legea dispune altfel.

                        Dispoziția este menită să clarifice raportul dintre normele incomplete și cele completatoare în situația evoluției legislative a acestora din urmă ( modificare, abrogare ). Astfel, pt.

▪ ipoteza modificării normei completatoare se stabilește dependența normei incomplete ( care se va modifica și ea cf. modificării normei complete), în timp ce pt.

ipoteza abrogării normei completatoare se stabilește independența normei incomplete ( care va rămâne în vigoare, păstrând elementele preluate de la norma completatoare, inclusiv cu privire la pedeapsă, astfel cum acestea existau la momentul abrogării ); de la această regulă sunt posibile excepții prin voința expresă a legiuitorului

Art. 6. ‐ Decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnări pronunţate în baza legii vechi îşi produc efectele până la intervenirea reabilitării de drept sau dispunerea reabilitării judecătoreşti, în măsura în care fapta pentru care s‐a pronunţat condamnarea este prevăzută şi de legea penală nouă şi dacă decăderile, interdicţiile şi incapacităţile sunt prevăzute de lege.

 Ipoteze de lucru:

fapta este prev. și de legea nouă + decăderile, interdicţiile şi incapacităţile continua să fie prev. de lege → decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnări pronunţate în baza legii vechi îşi produc efectele până la intervenirea reabilitării de drept sau dispunerea reabilitării judecătoreşti

fapta este prev. și de legea nouă, dar decăderile, interdicţiile şi incapacităţile nu mai sunt prevăzute de legea nouă → decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnări pronunţate în baza legii vechi încetează, nu îşi mai produc efectele ( din momentul ieșirii din vigoare a dispozițiilor care le prevedeau )?

1.fapta nu mai este prevăzută de legea nouă, dar decăderile, interdicţiile şi incapacităţile continua să fie prev. de lege → decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnări pronunţate în baza legii vechi încetează ( din momentul dezincriminării faptei pentru care a fost pronunțată condamnarea care a atras aceste decăderi etc )

2.fapta nu mai este prevăzută de legea nouă și nici decăderile, interdicţiile şi incapacităţile nu mai sunt prev. de lege ( ipoteza în care dispariția lor este concomitentă )→ decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnări pronunţate în baza legii vechi încetează din momentul dezincriminării faptei, moment concomitent cu abrogarea dispozițiilor legale care le prevedeau )

3.fapta nu mai este prevăzută de legea nouă, dar decăderile, interdicţiile şi incapacităţile continua să fie prev. de lege → decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnări pronunţate în baza legii vechi încetează ( din momentul dezincriminării faptei pentru care a fost pronunțată condamnarea care a atras aceste decăderi etc )

4.fapta nu mai este prevăzută de legea nouă și nici decăderile, interdicţiile şi incapacităţile nu mai sunt prev. de lege ( ipoteza în care dispariția lor este concomitentă )→ decăderile, interdicţiile şi incapacităţile decurgând din condamnări pronunţate în baza legii vechi încetează din momentul dezincriminării faptei, moment concomitent cu abrogarea dispozițiilor legale care le prevedeau )

Pentru verificarea condiției privind prevederea în legea nouă, respectiv dezincriminarea a se vedea art. 4 NCp / se va proceda la o verificare în concret a dezincriminării.

Art. 7. ‐ Ori de câte ori o normă în vigoare face trimitere la una sau mai multe infracţiuni prevăzute de Codul penal din 1969 sau de o lege specială modificată prin dispoziţiile prezentei legi, trimiterea se consideră făcută la infracţiunea sau infracţiunile prevăzute de legea nouă, având aceleaşi elemente constitutive.

Cauti un Avocat? Suna acum la 0745-034.638 sau intra pe pagina Avocat !

 

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *