Model PROCES-VERBAL DE DARE ÎN CUSTODIE DUPĂ INVENTARIERE
avocatura bucuresti
Model PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A STĂRII MATERIALE A TESTAMENTULUI OLOGRAF
3 octombrie 2018
consultanta juridica avocat
Model PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ
3 octombrie 2018

Model PROCES-VERBAL DE DARE ÎN CUSTODIE DUPĂ INVENTARIERE

firma avocatura

firma avocatura

Model PROCES-VERBAL DE DARE ÎN CUSTODIE DUPĂ INVENTARIERE

Model PROCES-VERBAL DE DARE ÎN CUSTODIE DUPĂ INVENTARIERE

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

Dosar succesoral nr. . . . . . . . . . .

PROCES-VERBAL DE DARE IN CUSTODIE DUPA INVENTARIERE

Întocmit azi . . . . . . . . . ., luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .

Eu, . . . . . . . . . . . . .,notar public, în baza art. 1117 alin. 4 C. civ., cu acordul succesibililor defunctului . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., decedat la data de . . . . . . . . . . ., cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . . ., str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nr . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .am procedat la predarea în custodie a bunurilor incluse în procesul - verbal de inventariere din data de . . . . . . . . . .întocmit de . . . . . . . . . .notarul public/notarul stagiar/ secretarul . . . . . . . . . .din cadrul biroului notarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .la data de . . . . . . . . . . către . . . . . . . . . . *

Eu, . . . . . . . . . ., am primit în custodie bunurile și un exemplar al procesului verbal de inventariere încheiat în data . . . . . . . . . . .și am luat cunoștință de prevederile art. 1117 C. civ. alin. 5, potrivit căruia sunt obligat să restitui bunurile primite in custodie în starea în care au fost primite și să dau socoteală notarului asupra cheltuielilor de conservare sau administrare a acestor bunuri, la finalizarea procedurii succesorale sau atunci când notarul va considera necesar.

Noi, . . . . . . . . . .și . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . (succesibili ai defunctului sau alte persoane interesate), suntem de acord ca bunurile să fie date în custodie lui . . . . . . . . . . ., care este succesibil al defunctului**.

Prezentul proces-verbal de custodie a fost întocmit în . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar s-a înmânat . . . . . . . . . ., un exemplar s-a înmânat curatorului și trei exemplare s-au reținut la dosarul succesoral.

Notar/notar stagiar/secretar, . . . . . . . . . .

Eu custode sunt de acord cu această calitate motiv pentru care semnez . . . . . . . . . .

Suntem de acord cu custodele desemnat . . . . . . . . . .***

* Se va preciza persoana care primește bunurile în custodie și care potrivit art. 1117 C. civ. poate fi un succesibil (dacă există acordul celor interesați) sau o altă persoană aleasă de notar (dacă nu există acordul celor interesați).

** Această mențiune se va face numai dacă există acordul tuturor celor interesați.

*** Semnăturile celor interesați.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *