Model Plângere împotriva Ordonanţei De Reţinere | Avocat Online 24/7
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Plângere împotriva ordonanţei de reţinere

avocati

avocati

Model Plângere împotriva ordonanţei de reţinere

Model Plângere împotriva ordonanţei de reţinere

Sediul materiei:

  • Art. 209 alin. (14), (15) C. proc. pen.

Domnule/Doamna Procuror[1]

sau

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef/[2],

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de suspect/inculpat în dosarul penal nr. … al … (indicarea parchetului care instrumentează cauza), în baza art. 209 alin. (14)[3]/art. 209 alin. (15)[4] C. proc. pen., formulez

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA ORDONANŢEI DE REŢINERE[5]

În fapt, prin ordonanța procurorului din data de .... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de subsemnatul/a pentru săvârşirea infracţiunii/infracţiunilor de … (denumirea) prevăzută/e de art. … ( indicarea textului incriminator), constând în aceea că … ( descrierea faptei/faptelor).

Sau dacă este cazul

Prin ordonanţa din data de... s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de subsemnat/ă pentru săvârşirea infracţiunii/infracţiunilor de … ( denumirea) prevăzută/e de art. … (indicarea textului incriminator), constând în aceea că … (descrierea faptei/faptelor).

Prin ordonanţa din data de ...., organele de cercetare penală/procurorul au/a dispus reţinerea subsemnatului/ei pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de … ora … (indicarea datei şi a orei) până la data de … ora … (indicarea datei şi a orei), cu motivarea că … (arătarea acesteia).

Consider că măsura reținerii este nelegală întrucât … (se vor arăta motivele pentru care se consideră măsura reţinerii ca fiind luată cu încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează această materie[6]).

Pe cale de consecinţă, vă rog să dispuneţi admiterea plângerii împotriva ordonanţei de reţinere, revocarea acesteia şi punerea mea de îndată în libertate, întrucât nu sunt reținut/arestat/ă în altă cauză.

În drept, invoc dispozițiile art. 209 alin. (14)/art. 209 alin. (15) C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Procuror/Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul … /Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel …/ Înalta Curte de Casație și Justiție/Procuror șef al DNA/DIICOT

  1. În cazul în care ordonanța de reţinere a fost emisă de către organul de cercetare penală, suspectul/inculpatul poate face plângere la procurorul care supraveghează urmărirea penală ↑
  2. În cazul în care ordonanţa de reţinere a fost emisă de procuror, suspectul/inculpatul poate face plângere la prim-procurorul parchetului din care face parte procurorul care a luat măsura/procurorul ierarhic superior, când măsura preventivă a fost luată de Prim-procuror/la procurorul şef DNA/DIICOT ↑
  3. În cazul în care ordonanţa de reţinere a fost emisă de organul de cercetare penală ↑
  4. În cazul în care ordonanţa de reţinere a fost emisă de procuror ↑
  5. Plângerea trebuie să fie formulată înainte de expirarea duratei măsurii reținerii ↑
  6. Art. 202 C. proc. pen (existența de probe/indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că suspectul reținut/inculpatul reţinut a săvârşit infracţiunea şi că măsura este necesară în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal/a împiedicării sustragerii de la urmărire penală/prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni) şi cele care reglementează procedura luării măsurii, cu referire directă la garantarea dreptului la apărare – art. 209 alin. (2), (5), (6), (7), (8) C. proc. pen. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.