Model Plângere Adresată Judecătorului De Cameră Preliminară împotriva Soluţiilor De Neurmărire Sau De Netrimitere în Judecată
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Plângere adresată judecătorului de cameră preliminară împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model Plângere adresată judecătorului de cameră preliminară împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată

Model Plângere adresată judecătorului de cameră preliminară împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată

Sediul materiei:

  • Art. 340 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de suspect/inculpat/persoană vătămată/parte civilă/parte responsabilă civilmente/persoană căreia i s-au adus o vătămare intereselor legitime, formulez, în termen legal[1], în baza art. 340 C. proc. pen.,

PLÂNGERE

împotriva soluţiei de clasare/soluției de renunțare la urmărire penală dispusă prin ordonanța nr. ... din data de ... a Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT/ dispusă prin rechizitoriul nr. ... al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT.

În fapt, prin ordonanţa/rechizitoriul[2] cu nr. … din data de … a Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT, s-a dispus, în temeiul art. … C. proc. pen. clasarea cauzei.

Sau, după caz:

Prin ordonanţa/rechizitoriul[3] cu nr. … din data de … a Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT, s-a dispus în temeiul art. … C. proc. pen. renunţarea la urmărire penală în cauza având ca obiect infracţiunea de... (denumirea) prevăzută de... (textul incriminator).

Consider că prin soluţia dispusă nu este legală/ nu este temeinică întrucât … (motivele care susţin plângerea).

În drept, îmi întemeiez plângerea pe dispoziţiile art. 340 C. proc. pen.

Pentru considerentele menţionate, vă solicit să admiteţi plângerea, să desfiinţați soluţia de clasare /renunţare la urmărire penală şi să dispuneți …[4]

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Judecător de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție[5],

  1. Plângerea se formulează în termen de 20 de zile de la comunicarea ordonanţei prin care se soluţionează plângerea de către procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluția de clasare/renunțare la urmărire penală; în cazul în care acesta nu soluționează plângerea în termen de 20 de zile de la primire, dreptul de a face plângere poate fi exercitat oricând după împlinirea termenului de 20 de zile în care trebuia soluţionată plângerea, dar nu mai târziu de 20 de zile de la data comunicării modului de rezolvare ↑
  2. În cazul în care prin rechizitoriu s-a dispus, pe lângă soluția de trimitere în judecată, și o soluție de clasare ↑
  3. În cazul în care prin rechizitoriu s-a dispus, pe lângă soluția de trimitere în judecată, și o soluție de renunțare la urmărire penală ↑
  4. În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale se poate solicita - admiterea plângerii, desfiinţarea soluţiei atacate şi trimiterea cauzei la procuror pentru a începe sau pentru a completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea penală (art. 341 alin. (6) lit. b) C. proc. pen.) sau admiterea plângerii şi schimbarea temeiului de drept al soluţiei de clasare atacate(art. 341 alin. (6) lit. c) C. proc. pen.)În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale se poate solicita - admiterea plângerii, desfiinţarea soluţiei atacate şi trimiterea cauzei la procuror pentru a completa urmărirea penală (art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. b) C. proc. pen.) sau admiterea plângerii, desfiinţarea soluţiei atacate şi începerea judecăţii (art. 341 alin. (6) lit. c) C. proc. pen.) sau admiterea plângerii şi schimbarea temeiului de drept al soluţiei de clasare atacate (art. 341 alin. (6) lit. d) C. proc. pen.) ↑
  5. Plângerea se adresează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.