Model Cererea Persoanei Vătămate De Autorizare A Interceptării Comunicaţiilor

Model Cererea persoanei vătămate de autorizare a interceptării comunicaţiilor ori înregistrării acestora, precum şi a oricăror tipuri de comunicări efectuate de aceasta prin orice mijloc de comunicare