Model Cerere Pentru Eliberarea Copiilor De Pe Hotărâri Sau De Pe Alte Acte Din Dosar
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere pentru eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar

avocat bun

avocat bun

Model Cerere pentru eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar

Model Cerere pentru eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar

Sediul materiei:

  • Art. 128 alin. (7) din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

Domnule/Doamna Prim-grefier/Grefier-șef,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), formulez, în baza art. 128 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/22 septembrie 2005

CERERE

pentru eliberarea unei copii de pe sentința penală nr... din data de... a Judecătoriei .../Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție, definitivă prin neapelare/prin decizia penală nr... din data de ... a Curții de Apel.../Înaltei Curți de Casație și Justiție, sau de pe … (alte acte din dosar), pentru următoarele considerente:

În fapt,[1] ...

În drept, invoc dispozițiile art. 128 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

În susținerea cererii atașez chitanța seria … nr. … ce dovedește achitarea taxei de timbru în cuantum de … lei calculat potrivit dispozițiilor art. 9 lit. l) din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru[2].

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Prim-grefier/Grefier-șef al Judecătoriei ... /Tribunalului .../ Curții de Apel .../Înaltei Curți de Casație și Justiție

  1. Trebuie justificat interesul în promovarea cererii ↑
  2. Potrivit art. 9 lit. l) din O.U.G. nr.80/2013 cererile formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.