Model Cerere De Suspendare Provizorie A Urmăririlor Silite Individuale | Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de suspendare provizorie a urmăririlor silite individuale

caut avocat bun

caut avocat bun

Model Cerere de suspendare provizorie a urmăririlor silite individuale

Model Cerere de suspendare provizorie a urmăririlor silite individuale

Sediul materiei:

  • Art. 25 din Legea nr. 85/2014

Tribunalul .....

Judecător-sindic ....

Dosar nr. ......

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., prin reprezentant[2] ....., în calitate de debitor[3], formulez, pe calea ordonanței președințiale, prezenta:

CERERE DE SUSPENDARE PROVIZORIE A URMĂRIRILOR SILITE[4]

prin care solicit suspendarea provizorie a urmăririlor silite individuale declanșate împotriva subsemnatului/subscrisei, până la pronunţarea hotărârii de omologare a concordatului[5].

În fapt[6], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[7].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului (art. 8 din Legea nr. 85/2014)și se soluționează de judecătorul sindic desemnat potrivit Legii nr. 304/2004 ↑
  2. Conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, debitorul participă la procedura concordatului preventiv prin reprezentanţii săi legali sau convenţionali ↑
  3. Titular al cererii este debitorul în stare de dificultate financiară, adică debitorul care, deşi execută sau este capabil să execute obligaţiile exigibile, are un grad de lichiditate pe termen scurt redus şi/sau un grad de îndatorare pe termen lung ridicat, ce pot afecta îndeplinirea obligaţiilor contractuale în raport cu resursele generate din activitatea operaţională sau cu resursele atrase prin activitatea financiară (art. 5 pct. 27) din Legea nr. 85/2014). Solicitarea se poate face numai după elaborarea ofertei de concordat și în baza acesteia ↑
  4. Conform art. 25 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, în baza ofertei de concordat preventiv, debitorul poate cere judecătorului-sindic suspendarea provizorie a urmăririlor silite, potrivit prevederilor art. 996 şi 999 din Codul de procedură civilă
  5. Potrivit art. 25 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, suspendarea provizorie a urmăririlor silite individuale se menţine până la pronunţarea unei hotărâri executorii de omologare a concordatului sau până la respingerea ofertei de concordat prin vot de către creditorii ale căror creanţe necontestate compun masa credală, conform legii ↑
  6. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară suspendarea provizorie a urmăririlor silite individuale, precum și a condițiilor prevăzute de art. 996 şi 999 din Codul de procedură civilă
  7. Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere, fără citarea părților ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.