Model Cerere De Reunire A Cauzelor în Faza De Judecată | Avocat Online 24/7
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de reunire a cauzelor în faza de judecată

Avocat Online

Avocat Online

Model Cerere de reunire a cauzelor în faza de judecată

Model Cerere de reunire a cauzelor în faza de judecată

Sediul materiei:

 • Art. 43 C. proc. pen.

Instanța …

Dosar nr. …

Termen …

Completul …

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), având calitatea de inculpat/persoană vătămată/ parte civilă/parte responsabilă civilmente, în dosarul penal nr … al … (indicarea instanței pe rolul căreia se află cauza), în baza art. 43.C. proc. pen., formulez

CERERE DE REUNIRE[1]

la prezentul dosar penal, a cauzei penale nr. … a Judecătoriei …/Tribunalului … /Curții de Apel…/Înaltei Curți de Casație și Justiție (indicarea instanței pe rolul căreia se află cauza care se solicită a fi reunită), pentru următoarele considerente:

În fapt, în dosarul nr. … a …. (indicarea instanței pe rolul căreia se află cauza) a fost trimis în judecată inculpatul … pentru săvârșirea infracțiunii de … (denumirea) prevăzută de art. ... (textul incriminator), constând în aceea că … (arătarea succintă a situaţiei de fapt).

În dosarul nr. … al … (indicarea instanței pe rolul căreia se află cauza) a fost trimis în judecată inculpatul … pentru săvârșirea infracțiunii de … (denumirea) prevăzută de art. ... (textul incriminator), constând în aceea că … (arătarea succintă a situaţiei de fapt).

Din actele dosarelor rezultă că[2] …………

Pentru aceste considerente, solicit admiterea cererii de reunire.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 43 C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

 1. Potrivit art. 44, 45 C. proc. pen. cererea de reunire se depune la instanța mai întâi sesizată, dacă, în raport cu diferiţii făptuitori ori diferitele fapte, competenţa aparţine, potrivit legii, mai multor instanţe de grad egal; dacă, după natura faptelor sau după calitatea persoanelor, competenţa aparţine unor instanţe de grad diferit, cererea de reunire se depune la instanța superioară în grad, care are competenţa de a judeca toate cauzele reunite ↑
 2. Potrivit art. 43 alin. (1) C. proc. pen., reunirea cauzelor este obligatorie în cazul infracţiunii continuate, al concursului formal de infracţiuni sau în orice alte cazuri când două sau mai multe acte materiale alcătuiesc o singură infracţiune.

  Reunirea este facultativă, dacă prin aceasta nu se întârzie judecata, în situaţiile reglementate de alin. (2) al art. 43 C. proc. pen., respectiv:

  a) când două sau mai multe infracţiuni au fost săvârşite de aceeaşi persoană;

  b) când la săvârşirea unei infracţiuni au participat două sau mai multe persoane;

  c) când între două sau mai multe infracţiuni există legătură şi reunirea cauzelor se impune pentru buna înfăptuire a justiţiei.

  Potrivit art. 43 alin. (3) C. proc. pen., dispoziţiile privind reunirea facultativă și obligatorie a cauzelor sunt aplicabile şi în cazurile în care în faţa aceleiaşi instanţe sunt mai multe cauze cu acelaşi obiect. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.