Model Cerere De Restituire A înscrisurilor Originale Depuse La Dosarul Cauzei
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de restituire a înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Model Cerere de restituire a înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei

Model Cerere de restituire a înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei

Sediul materiei:

  • Art. 129 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

Domnule/Doamna Președinte/ Prim-grefier/Grefier-șef[1]

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), formulez, în baza art. 128 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/22 septembrie 2005

CERERE DE RESTITUIRE A …, ÎNSCRIS ORIGINAL

depus la dosarul penal nr..../... aflat pe rolul Judecătoriei .../Tribunalului .../ Curții de Apel …/ Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru următoarele considerente:

În fapt[2], ...

Apreciez că restituirea înscrisului original și atașarea la dosarul cauzei a unei fotocopii a acestuia nu va produce o vătămare părţilor din proces.

În drept, invoc dispozițiile art. 129 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

În susținerea cererii atașez o copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către subsemnatul/subsemnata, a înscrisului solicitat.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte/ Prim-grefier/Grefier-șef al Judecătoriei ... /Tribunalului .../ Curții de Apel .../ Înaltei Curți de Casație și Justiție

  1. Potrivit art. 129 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005 restituirea înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei se încuviinţează, pentru dosarele în curs de judecată, de preşedintele completului de judecată sau, în lipsa acestuia, de un membru al completului, iar pentru dosarele arhivate, de primul-grefier sau, după caz, de grefierul şef al instanţei ori înlocuitorii acestora. ↑
  2. Trebuie descris modul în care înscrisul în cauză a fost atașat dosarului și justificat interesul în promovarea cererii ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.