Model Cerere De Reexaminare Ajutor Public | Discută Cu Un Avocat Online 24/7
avocati bucuresti online
Model Acțiune de divorț din culpă, pentru motive temeinice
16 ianuarie 2017
avocat online bun
Model Cerere de modificare a pedepsei ca urmare a intervenţiei unei legi penale mai favorabile
16 februarie 2017

Model Cerere de reexaminare ajutor public

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model Cerere de reexaminare ajutor public

Model Cerere de reexaminare ajutor public

Sediul materiei:

 • Art. 15 alin. (2) O.U.G. nr. 51/2008
 • Art. 148-151 C. proc. civ.

Instanţa[1] .....

Dosar nr...../...../.....

[2] ....

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul[3] (nume ....., prenume ....), personal/prin mandatar convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume .....)/prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ..... , în calitate de parte[4]....., în dosarul nr...../...../....., în care părţi[5] sunt (nume ....., prenume ....) formulăm

CERERE DE REEXAMINARE ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII NR..... DIN DATA DE ....[6]

În fapt, arătăm că, prin încheierea de şedinţă[7]..... pronunţată la data de ....., s-a dispus admiterea în parte/respingerea cererii de ajutor public judiciar.

Învederăm că încheierea instanței este nelegală și netemeinică[8] ....., motiv pentru care solicităm admiterea cererii de reexaminare și în consecință, admiterea cererii de ajutor public judiciar sub forma[9]....

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.15 alin. (2) din O.U.G. nr. 51/2008.

În dovedire, depunem următoarele înscrisuri .....

Depunem prezenta cerere într-un singur exemplar[10].

Data, Semnătura[11],

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ...../Tribunalului/Curţii de Apel ...../Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie .....

 1. Este important ca în antetul cererii să fie menţionată instanţa şi numărul dosarului, pentru ca registratorul să ia măsurile necesare, în vederea acordării soluţionării. ↑
 2. Se va menționa termenul de judecată în acele situații în care, în situația reclamantului, se impune achitarea unei taxe suplimentare pentru ipoteza în care, de exemplu, acesta modifică cererea și/sau majorează câtimea obiectului cererii, în condițiile stipulate de art. 204 C. proc.civ. ,iar pentru celelalte părți, în toate cazurile. ↑
 3. Poate fi vorba doar despre o persoană fizică, conform dispozițiilor art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr.51/2008, pentru persoanele juridice prevăzându-se posibilitatea de a beneficia de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare de timbru în condițiile prev. de art. 42 alin. (2), art. 43-44 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. ↑
 4. Se va menţiona calitatea părţii din dosar, respectiv reclamant, pârât, intervenient principal, etc. ↑
 5. Menţiunea nu este obligatorie, având în vedere obiectul şi temeiul de drept al cererii, precum şi împrejurarea că datele de identificare ale părţilor există la dosar. ↑
 6. Se va menționa numărul și data pronunțării încheierii din ședința camerei de consiliu. ↑
 7. Este necesar să identificaţi, în cuprinsul cererii, încheierea, prin care s-a dispus respingerea cererii de ajutor public judiciar. ↑
 8. Se vor indica împrejurările care justifică nelegalitatea/netemeinicia și nelegalitatea încheierii contestate. ↑
 9. Se va menționa care anume dintre formele de ajutor public judiciar se solicită, în sensul dispozițiilor art. 6 și 7 din O.U.G. nr. 51/2008. ↑
 10. Cererea se depune într-un singur exemplar numai pentru instanţă, nefiind incidente dispoziţiile art.149 din C. proc. civ ↑
 11. Semnătura de pe cerere trebuie să fie olografă (scrisă de mână). ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.