Model Cerere De Recuzare în Faza De Urmărire Penală | Discută Cu Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de recuzare în faza de urmărire penală

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Model Cerere de recuzare în faza de urmărire penală

Model Cerere de recuzare în faza de urmărire penală

Sediul materiei:

  • Art. 67 C. proc. pen.
  • Art. 69 C. proc. pen. raportat la art. 65 alin. (1) C. proc. pen.
  • Art. 70 C. proc. pen. raportat la art. 65 alin. (1) şi (3) C. proc. pen.

Domnule/Doamna Procuror,[1]

sau

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef,[2]

Subsemnata/subsemnatul (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de suspect/inculpat/persoană vătămată/parte civilă/ parte responsabilă civilmente în dosarul nr … (indicarea numărului) al (indicarea parchetului care instrumentează cauza), în baza art. 67 alin. (1), (2) C. proc. pen. raportat la art. 69 alin. (1), (2) C. proc. pen. raportat la art. 65 alin. (1) C. proc. pen.[3]/art. 67 alin (1), (2) C. proc. pen. raportat la art. 70 alin. (2) C. proc. pen. raportat la art. 65 alin. (1) şi (3) C. proc. pen.,[4] formulez

CERERE DE RECUZARE A PERSOANEI CARE EFECTUEAZĂ URMĂRIREA PENALĂ DIN CADRUL ORGANULUI DE CERCETARE PENALĂ/ CERERE DE RECUZARE A PROCURORULUI

În fapt, … (se enunţă[5] şi se motivează cazul de incompatibilitate incident în speţă)

În drept, invoc dispozițiile art. 67 C. proc. pen., art. 69 C. proc. pen. raportat la art. 65 alin. (1) C. proc. pen, art. 70 C. proc. pen. raportat la art. 65 alin. (1) şi (3) C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Procuror din cadrul......

sau

Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul … /Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel …/ Înalta Curte de Casație și Justiție/Procuror șef al DNA/DIICOT

  1. În cazul recuzării persoanei din cadrul organului de cercetare penală care efectuează urmărirea penală, cererea se adresează fie persoanei recuzate, fie procurorului care supraveghează urmărirea penală ↑
  2. În cazul recuzării procurorului, cererea se adresează, sub sancţiunea inadmisibilităţii, procurorului ierarhic superior ↑
  3. În cazul recuzării organului de cercetare penală ↑
  4. În cazul recuzării procurorului ↑
  5. Dacă procurorul/ polițistul a fost reprezentant sau avocat al unei părţi ori a unui subiect procesual principal, chiar în altă cauză/este rudă sau afin, până la gradul al 4-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 C. pen., cu una dintre părţi, cu un subiect procesual principal, cu avocatul ori cu reprezentantul acestora/a fost expert sau martor în cauză/este tutore sau curator al unei părţi sau al altui subiect procesual principal/există suspiciune rezonabilă că imparţialitatea sa este afectată ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.