Model Cerere De Recurs împotriva Unei Decizii Penale | Avocat Online
cabinet de avocat
Model Cerere de recurs împotriva deciziei civile
7 ianuarie 2019
avocatura bucuresti
Model Cerere de redare a exercițiului drepturilor părintești
7 ianuarie 2019

Model Cerere de recurs împotriva unei decizii penale

avocat online bun

avocat online bun

Model Cerere de recurs împotriva unei decizii penale

Model Cerere de recurs împotriva unei decizii penale

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . inculpat(ă), parte vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente, în dosarul penal nr. . . . . . . . . . . , reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . declar:

RECURS

împotriva deciziei penale (sau încheierii) nr. . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . pronunțată de . . . . . . . . . . prin care (se enunță soluția dată de instanța de apel).

Motivele de recurs:

În fapt:

- prin rechizitoriul parchetului de pe lângă . . . . . . . . . . . . . . . . . din s-a dispus trimiterea în judecată a mea sau a inculpatului(ei), pentru săvârșirea infracțiunii de . . . . . . . . . . . . . . . . prevăzută de art. . . . ., constând în aceea că . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- la plângerea prealabilă a mea, în calitate de parte vătămată sau a părții vătămate . . . . . . . . . . . , a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva mea sau a inculpatului(ei) . . . . . . . . . . . . , pentru săvârșirea infracțiunii de . . . . . . . . . . . . . . . prevăzută de art. . . . . . . constând în aceea că . . . . . . . . . . . . . . . ;

- prin sentința penală nr. .......... din, sau decizia penală nr. ........... din .......... în baza art. ..... s-a dispus condamnarea, achitarea, încetarea procesului penal, ori instanța și-a declinat competența; sau instanța a hotărât restituirea cauzei parchetului, în vederea completării urmăririi penale etc.

Pentru a pronunța această hotărâre, instanța de fond a reținut că . . . . . . . . . .

Am declarat apel, care, prin decizia penală nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . a fost respins.

Consider că hotărârea instanței de apel (cât și a instanței de fond) este greșită pentru că . . . . . . . . . . . . . (se enunță cazul sau cazurile de casare prevăzute de art. 438 Cod procedură penală, arătând motivul sau motivele ce justifică casarea hotărârii atacate).

În consecință, vă rog să admiteți recursul, să casați hotărârea atacată și să:

a) mențineți hotărârea primei instanțe, pentru că apelul a fost greșit admis;

b) dispuneți achitarea mea (a inculpatului) conform art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit a)-d) CPP sau încetarea procesului penal conform art. 396 alin. (6) CPP raportat l art. 16 alin. 1 lit. e) - j) CPP;

c) dispune rejudecarea de către instanța de apel ori de către instanța competentă material sau după calitatea persoanei, dacă sunt incidente celelalte cazuri de casare prevăzute la art. 438;

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispozițiile art. 438 alin. . . . pct. . . .și art. 448 alin. . . pct. . . Cod procedură penală.

Dovada motivelor o fac cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun cererea în dublu exemplar.

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,

. . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.