Model Cerere De Recurs împotriva Deciziei Civile | Discută Cu Un Avocat
cabinet avocat
Model Cerere de recalculare a pedepsei
7 ianuarie 2019
avocat online bun
Model Cerere de recurs împotriva unei decizii penale
7 ianuarie 2019

Model Cerere de recurs împotriva deciziei civile

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model Cerere de recurs împotriva deciziei civile

Model Cerere de recurs împotriva deciziei civile

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Declar

RECURS

împotriva deciziei civile nr. ........ din ......... a Tribunalului ........... pronunțată în dosarul nr. ........, cât și împotriva sentinței civile nr. ...... din ........... a Judecătoriei ............... pronunțată în dosarul nr. ......, parte intimată fiind ............... domiciliat(ă) în .............., pe care vă rog să-l admiteți, să casați cele două hotărâri și rejudecând cauza în fond, să respingeți acțiunea formulată împotriva mea.

Totodată, vă rog să dispuneți, prin încheiere motivată, suspendarea executării hotărârilor atacate, fără citarea părților, chiar înainte de primirea dosarului.

De asemenea, urmează ca intimatul(a) să fie obligat(ă) să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motive:

În fapt intimatul(a) m-a chemat la judecată pentru tulburare de posesie, acțiune care s-a admis; am fost obligat(ă) să-i respect posesia asupra unui teren în suprafață de ........

Am formulat apel, cât și cerere de suspendarea executării hotărârii atacate, care era executorie de drept, în temeiul art. 448 alin. 1 pct. 8, Cod procedură civilă.

Instanța de apel, prin încheierea din data de a dispus suspendarea executării și prin decizia nr. ............ din ............, mi-a respins apelul, hotărâre definitivă, și intimatul(a) a și cerut executarea silită.

De aceea, mă văd nevoit (ă) ca în primul rând să vă rog ca în temeiul art. 484 alin. 2, C. proc. civ., să dispuneți, prin încheiere motivată, suspendarea executării, fără a cita părțile și chiar înainte de sosirea dosarului.

Urgența luării măsurii de suspendare a executării se justifică prin aceea că cele două hotărâri atacate s-au pronunțat cu lipsă de procedură, pentru că eu nu am fost citat(ă), dovadă actele din dosar, motiv care va conduce la casarea celor două hotărâri.

Cât privește motivul de recurs, este cel enunțat, în vederea suspendării executării, prevăzut de dispozițiile art. 488 pct. 5, Cod procedură civilă.

De aceea, în temeiul art. 496 Cod procedură civilă, vă rog să admiteți recursul, să casați cele două hotărâri atacate și să trimiteți cauza aceleiași instanțe în vederea rejudecării cu procedură legal îndeplinită.

În drept, îmi întemeiez recursul pe dispozițiile art. 483 - art. 502 Cod procedură civilă.

Dovada motivelor o fac cu actele existente în dosar și cu somația emisă de executorul judecătoresc, care îmi cere ca până la data de ............ să predau terenul intimatului(ei).

Depun recursul în dublu exemplar pentru a se comunica intimatului(ei) odată cu citația.

Anexez chitanța de plata sumei de ...... lei, reprezentând taxa de timbru.

Data depunerii

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

Semnătura,

. . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL CURȚII DE APEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.