Model Cerere De încetare A Mandatului Ad-hoc | Avocat Online 24/7
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model cerere de încetare a mandatului ad-hoc

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model cerere de încetare a mandatului ad-hoc

Model cerere de încetare a mandatului ad-hoc

Sediul materiei:

  • Art. 15 Legea nr. 85/2014

Domnule Preşedinte[1],

Subsemnatul/subscrisa ....., cu domiciliul/sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/alte registre sub nr. ....., cod numeric personal/cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax....., prin reprezentant[2] ....., în calitate de debitor/mandatar ad-hoc[3], formulez prezenta:

CERERE DE ÎNCETARE A MANDATULUI AD-HOC[4]

prin care vă solicit ca, prin încheiere definitivă, să constatați încetarea mandatului ad-hocîncuviințat prin încheierea .....

În fapt[5], .....

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 15 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţeleg să mă folosesc de următoarele dovezi: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces.

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. Cererea se adresează președintelui tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului. Ea este depusă la cabinetul preşedintelui tribunalului şi se înregistrează într-un registru special, procedura fiind desfășurată în camera de consiliu și menținându-se confidențială pe toată durata sa. Cererea este dată în competența de soluționare a președintelui tribunalului ↑
  2. Conform art. 7 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, debitorul participă la procedura mandatului ad-hoc prin reprezentanţii săi legali sau convenţionali. ↑
  3. Titular al cererii este debitorul în stare de dificultate financiară sau mandatarul ad-hoc (art. 15 alin. 2 din Legea nr. 85/2014) ↑
  4. Potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, mandatul ad-hoc încetează:a) prin denunţarea unilaterală a mandatului de către debitor sau de către mandatarul ad-hoc;b) prin încheierea înţelegerii prevăzute la art. 13 alin. (2);c) dacă, în termen de 90 de zile de la desemnare, mandatarul nu a reuşit să intermedieze încheierea unei înţelegeri între debitor şi creditorii săi ↑
  5. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor deîncetarea mandatului ad-hoc ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.