Model Cerere De Eşalonare A Plăţii Amenzii Penale Formulată De Persoană Juridică
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de eşalonare a plăţii amenzii penale formulată de condamnatul persoană juridică

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model Cerere de eşalonare a plăţii amenzii penale formulată de condamnatul persoană juridică

Model Cerere de eşalonare a plăţii amenzii penale formulată de condamnatul persoană juridică

Sediul materiei:

  • Art. 497 alin. (2) C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte,

Subscrisa … (denumirea persoanei juridice, sediul, codul unic de înregistrare, codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, indicarea reprezentantului legal ori convenţional), având calitatea de condamnată în cauza nr. … formulez:

CERERE DE EŞALONARE A PLĂŢII AMENZII PENALE

în cuantum de … lei pentru o perioadă de …[1], în rate lunare.

În fapt, prin sentinţa penală nr. …. pronunţată la data de….. de Judecătoria…/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție în cauza nr. …….. definitivă prin decizia penală nr. ….. … pronunţată la data de………de Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție am fost condamnată la plata amnezii penale de …. lei pentru comiterea infracţiunii de… prevăzute de art. ….

Având în vedere că, din considerente de ordin financiar, respectiv … (detalierea in concreto a elementelor de fapt ce ţin de situaţia financiară a condamnatului persoană juridică), ne aflăm în imposibilitatea obiectivă de a achita integral amenda penală în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare solicit încuviinţarea eşalonării plăţii amenzii penale, în rate lunare, pe o perioadă de ….

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 497 alin. (2) C. proc. pen.

Ataşăm prezentei cereri copii certificate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor înscrisuri: …

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Preşedinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/ Curții de Apel …

  1. Cel mult 2 ani, conform art. 497 alin. (2) C. proc. pen. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.