Model Cerere De Efectuare A Unui Supliment De Expertiză | Avocat Online
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de efectuare a unui supliment de expertiză

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model Cerere de efectuare a unui supliment de expertiză

Model Cerere de efectuare a unui supliment de expertiză

Sediul materiei:

  • Art. 180 C. proc. pen.

Instanța/Parchetul …

Dosar nr. …

Termen[1]

Completul[2]

Domnule/Doamna Președinte,

sau

Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef/Comandat al Secției .. poliție,

Subsemnata/subsemnatul (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de suspect[3]/persoană vătămată/ inculpat/parte civilă/parte responsabilă civilmente, în dosarul penal nr. … al … (indicarea instanţei pe rolul căreia se află cauza sau a parchetului care instrumentează cauza), în baza art. 180 C. proc. pen., formulez

CERERE

DE EFECTUARE A UNUI SUPLIMENT DE EXPERTIZĂ

În fapt, prin încheierea instanţei de judecată/ordonanţa organului de urmărire penală pronunţată/dată în dosarul cu numărul nr. … al … (indicarea instanţei de judecată/organul de urmărire penală), a fost dispusă efectuarea unei expertize … (se indică natura expertizei) de către … (se indică instituţia de specialitate care a efectuat expertiza), întrucât s-a apreciat că pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte sau împrejurări … (se indică faptele şi împrejurările supuse evaluării, constatării sau clarificării) este necesară părerea unui expert.

În cauză au fost stabilite de către organul de urmărire penală/instanţă următoarele obiective, care trebuie lămurite de expert: … (indicarea acestora)

Prin raportul de expertiză nr. … (se indică numărul, data emiterii şi instituţia) s-a concluzionat astfel: …. (prezentarea concluziilor expertizei)

Expertiza nu este completă, întrucât … (se indică datele din care rezultă această împrejurare), iar această deficienţă nu poate fi suplinită prin audierea expertului față de faptul că … (se arată motivele).

Pentru aceste motive, solicit să dispuneţi efectuarea unui supliment de expertiză, urmând ca expertul să răspundă/ să explice/să completeze (se va indica în ce constă solicitarea adresată expertului).

În drept, invoc dispozițiile art. 180 C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

sau

Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul … /Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel …/ Înalta Curte de Casație și Justiție/Procuror șef al DNA/DIICOT/Comandat al Secției .. poliție

  1. În cazul în care cererea este formulată în cursul judecății ↑
  2. În cazul în care cererea este formulată în cursul judecății ↑
  3. Doar în faza de urmărire penală, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.