Model Cerere De Efectuare A Expertizei | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de efectuare a expertizei

cabinet avocat

cabinet avocat

Model Cerere de efectuare a expertizei

Model Cerere de efectuare a expertizei

Sediul materiei:

  • Art. 172 alin. (1), (3) C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte/Prim-procuror/Procuror general/Procuror șef/Comandat al Secției .. poliție,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de inculpat/persoană vătămată/parte civilă/parte responsabilă civilmente/suspect[1], în dosarul penal nr. … al … (indicarea instanţei pe rolul căreia se află cauza sau a parchetului care instrumentează cauza), în baza art. 172 alin. (1) şi (3) C. proc. pen., formulez următoarea

CERERE DE EFECTUARE A EXPERTIZEI …[2]

În fapt, prin rechizitoriul nr. …[3] al … (indicarea parchetului care instrumentează cauza) s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului … (numele şi prenumele) pentru săvârşirea infracţiunii/infracţiunilor de … (denumirea acesteia/acestora) prevăzut/e de art. … (textul incriminator), constând în aceea că … (prezentarea stării de fapt).

Sau[4]

Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de ... (denumirea), prevăzută de art. … (textul incriminator), constând în aceea că ... (prezentarea succintă a situaţiei de fapt cu privire la care s-a început urmărirea penală).

Prin ordonanţa din data de ... s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la această faptă faţă de suspectul ... (numele şi prenumele).

Prin ordonanţa din data de… s-a pus în mişcare a acţiunea penală[5] împotriva inculpatului ... (numele şi prenumele) pentru săvârşirea infracţiunii de … (denumirea), faptă prevăzută de art. ... (textul incriminator).

Raportat la starea de fapt reţinută pe baza probelor administrate în cauză, apreciez că pentru constatarea/clarificarea/evaluarea unor fapte sau împrejurări … (se indică faptele şi împrejurările supuse evaluării, constatării sau clarificării), este necesară părerea unui expert, care să răspundă la următoarele obiective: … (indicarea acestora).

Solicit ca la efectuarea expertizei să participe un expert recomandat/un expert independent autorizat, respectiv … (numele, prenumele, instituţia din care face parte).

În drept, invoc dispozițiile art. 172 alin. (1), (3) C. proc. pen., art. 172 alin. (8) C. proc. pen, art. 173 alin. (4) C. proc. pen.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție/Prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul … /Procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel …/ Înalta Curte de Casație și Justiție/Procuror șef al DNA/DIICOT/Comandat al Secției .. poliție

  1. Doar în faza de urmărire penală, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale ↑
  2. Se va indica tipul expertizei care formează obiectul cererii în probaţiune ↑
  3. În cazul cererii formulate în cursul judecăţii ↑
  4. În cazul cererii formulate în cursul urmăririi penale ↑
  5. Dacă este cazul ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.