Model CERERE DE DIVORȚ | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocatura bucuresti
Model CERERE DE AUTENTIFICARE Notar
3 octombrie 2018
avocati
Model CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE
3 octombrie 2018

Model CERERE DE DIVORȚ

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model CERERE DE DIVORȚ

Model CERERE DE DIVORȚ

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

Dată în fața mea azi . . . . . . . . . .

Nr . . . . . . . . . .din . . . . . . . . . .

Onorariu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TVA . . . . . . . . . .

Achitat cu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notar public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Termen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERERE DE DIVORȚ*

Subsemnatul . . . . . . . . . .fiul lui . . . . . . . . . .și al . . . . . . . . . .,născut la data de . . . . . . . . . .în localitate . . . . . . . . . .județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., titular al actului de identitate/pașaportului seria . . . . . . . . . .nr . . . . . . . . . .CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., și subsemnata . . . . . . . . . .fiica lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .și a . . . . . . . . . ., născută în data de . . . . . . . . . ., în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . ., titulară a actului de identitate/pașaport seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., căsătoriți la data de . . . . . . . . . ., la Primăria localității . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . ., conform certificatului de căsătorie seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat în baza actului nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu ultima locuință comună în . . . . . . . . . ., str . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nr . . . . . . . . . .bl. . . . . . . . . . . .et . . . . . . . . . .ap . . . . . . . . . ., sector/județ . . . . . . . . . ., de comun acord, rugăm să constatați desfacerea căsătoriei și să eliberați certificatul de divorț.

Luând cunoștință de prevederile art. 292 C. pen. cu privire la falsul în declarații, declarăm că:

a) ne exprimăm consimțământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei;

b) nu avem copii minori din căsătorie sau adoptați;

c) avem următorii copii minori comuni rezultați din căsătorie/adoptați/din afara căsătoriei:

. . . . . . . . . . .**

. . . . . . . . . . .

d) niciunul dintre noi nu este pus sub interdicție;

e) nu am mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei;

f) locuința comună este cea declarată mai sus***;

g) după divorț dorim să purtăm numele de familie după cum urmează****:

fostul soț . . . . . . . . . . . .;

fosta soție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

h) s-a realizat acordul nostru cu privire la următoarele:

- autoritatea părintească se va exercita în comun de către ambii părinți;

- copiii minori vor avea după divorț locuința la părintele . . . . . . . . . .., cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . .;

- părintele separat de copil are următoarele drepturi:

-- de a avea legături personale cu minorul, după cum urmează: (se stabilește program de vizită - săptămânal, lunar etc. conform voinței părților, perioada de vacanțe etc.)

- cu privire la contribuția la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor acordul nostru este următorul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ne întemeiem cererea pe dispozițiile art. 375 alin. (2) C. civ. și suntem de acord cu efectuarea raportului de anchetă psihosocială și cu audierea minorului/minorilor (care a împlinit vârsta de 10 ani), luând cunoștință că audierea minorului se va realiza numai în prezența noastră, personal.

Am luat cunoștință că nu se pot acorda mai multe termene, decât pentru realizarea raportului de anchetă psihosocială și pentru imposibilitatea, din motive temeinice, a audierii minorului/minorilor, precum și de împrejurarea că suntem obligați să ne prezentăm personal la îndeplinirea tuturor actelor de procedură.

Semnături:

soț . . . . . . . . . . . .

soție . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* În cazul în care soții nu au copii minori rubricile cuprinse în cerere cu privire la aceste aspecte, fie nu se completează, fie modelul de cerere se adaptează în mod corespunzător.

** Se va menționa numele, prenumele, CNP și actul de naștere al minorului.

*** În cazul în care nu rezultă din actele de identitate prezentate, dovada ultimei locuințe comune se face prin declarație autentică care se anexează la cerere.

**** Potrivit dispozițiilor legale la desfacerea căsătoriei prin divorț, soții se pot învoi ca soțul care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soț, să poarte acest nume și după desfacerea căsătoriei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.