Model CERERE DE AUTENTIFICARE Notar | Consultanță Juridică Online
cabinet avocat
Model ACT DE LICHIDARE ÎNTRE SOȚUL SUPRAVIEȚUITOR ȘI MOȘTENITORI
3 octombrie 2018
avocati bucuresti
Model CERERE DE DIVORȚ
3 octombrie 2018

Model CERERE DE AUTENTIFICARE Notar

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model CERERE DE AUTENTIFICARE Notar

Model CERERE DE AUTENTIFICARE Notar

Data. . . . . . . . . . . *

Nr. autentificare. . . . . . . . . . .

Onorariu. . . . . . . . . . . TVA. . .

Achitat cu chitanță/bon fiscal. . . . . . . . . . .

Doamna/Domnule notar

Subsemnatul . . . . . . . . . ., domiciliat in . . . . . . . . . ., posesor al cnp. . . . . . . . . . . sau, după caz, seria. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . actului de identificare al cetățeanului străin, vă rog să autentificați următorul act . . . . . . . . . . **.

Semnătura

Declar că am fost informat cu privire la dispozițiile art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date referitoare la:

- identitatea operatorului, respectiv Biroul Notarial Public . . . . . . . . . . ;

- datele prelucrate;

- scopul în care se face prelucrarea: compararea datelor cu caracter personal cu cele existente în Registrul național de evidență a persoanelor, verificarea identității persoanelor; toate acestea în vederea încheierii actului;

- caracterul obligatoriu/facultative (după caz) al furnizării datelor personale;

- existența dreptului la acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot exercita aceste drepturi, potrivit dispozițiilor art. 14 și art. 15 din Legea nr. 677/2001. Dreptul de opoziție se poate exercita printr-o cerere scrisă (semnată și datată), adresată Biroului Notarial Public.......... ;

- consecințele refuzului de a le furniza: neîncheierea actului notarial solicitat.

În acest sens îmi exprim acordul cu privire la compararea/prelucrarea datelor cu caracter personal înscrise în C.I./B.I., în vederea autentificării actului solicitat.

Menționez că în exprimarea consimțământului nu am fost influențat sau constrâns, sens în care îmi exprim acordul liber și în cunoștință de cauză.

Semnătura

* Se va completa data și numărul de autentificare în registrul general notarial.

** Se va descrie obiectul actului ce urmează să fie autentificat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *