Model Cerere De Disjungere A Cauzelor în Faza De Judecată | Avocat Online

Model Cerere de disjungere a cauzelor în faza de judecată

avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
avocat bucuresti
Titlul executoriu
22 februarie 2017
Show all

Model Cerere de disjungere a cauzelor în faza de judecată

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Cerere de disjungere a cauzelor în faza de judecată

Model Cerere de disjungere a cauzelor în faza de judecată

Sediul materiei:

  • Art. 46 C. proc. pen.

Instanța …

Dosar nr. …

Termen …

Completul …

Domnule/Doamna Președinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de[1] … în dosarul penal nr. …, privind pe inculpatul …, în temeiul art. 46 C. proc. pen., formulez prezenta

CERERE DE DISJUNGERE

a cauzei cu privire la infracţiunea de …(denumirea) prevăzută de art. … (textul incriminator), reţinută în sarcina inculpatului…(numele şi prenumele) / cu privire la inculpatul… (numele şi prenumele) trimis în judecată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de …(denumirea) prevăzută de art. … (textul incriminator) [2].

Îmi întemeiez prezenta cerere pe motivul că …[3]

Astfel, vă solicit disjungerea cauzei cu privire la… (unele dintre fapte sau cu privire la unii dintre inculpaţi) şi continuarea judecății într-un dosar separat.

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție

  1. Potrivit art. 46 alin. (2) C. proc. pen., disjungerea se dispune de instanţă, din oficiu sau la cererea procurorului ori a părţilor.
  2. Potrivit art. 46 alin. (1) C. proc. pen. disjungerea se poate dispune cu privire la unii dintre inculpați sau cu privire la unele dintre infracțiuni pentru motive temeinice privind buna desfășurare a judecății
  3. Potrivit art. 46 alin. (1) C. proc. pen. disjungerea se poate dispune pentru motive temeinice privind mai buna desfășurare a judecății

Avocat
Avocat
::: Consultă Avocat - Simplu, Rapid, Eficient ::: ## Avocat Online ::: ## Onorariu ::: ## Contact

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.