Model Cerere De Deschidere A Procedurii Insolvenței Grupului De Societăți | Avocat
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de deschidere a procedurii insolvenței grupului de societăți

avocati bucuresti online

avocati bucuresti online

Model Cerere de deschidere a procedurii insolvenței grupului de societăți

Model Cerere de deschidere a procedurii insolvenței grupului de societăți

Sediul materiei:

  • Art. 185, 192, 196 Legea nr. 85/2014

Domnule Preşedinte[1],

Subscrisele:

1. ....., cu sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/ sub nr. ....., cod unic de înregistrare....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax________,

2. ....., cu sediul în ....., înmatriculat în registrul comerţului/registrul societăţilor/ sub nr. ....., cod unic de înregistrare....., cont bancar ....., adresă electronică ....., număr de telefon/fax.....,

în calitate de debitori, membri ai grupului de societăți________[2], formulăm prezenta:

CERERE COMUNĂ DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENȚEI [3]

prin care solicităm deschiderea procedurii generale/simplificate a insolvenței subscriselor.

În fapt[4], .....

În drept, ne întemeiemcererea pe dispoziţiile art. 185, 192, 196 din Legea nr. 85/2014.

În dovedirea cererii, înţelegem să ne folosim de următoarele dovezi[5]: .....

Depun prezenta cerere şi copii, certificate de subsemnatul/subscrisa pentru conformitate cu originalul, de pe înscrisurile mai sus menţionate pe care înţeleg să le folosesc ca probe în proces[6].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Tribunalului

  1. În cazul deschiderii procedurii insolvenţei împotriva unor membri ai grupului de societăţi, în urma depunerii unei cereri comune de deschidere a procedurii insolvenţei, instanţa competentă este tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială îşi are sediul societatea-mamă sau, după caz, societatea cu cea mai mare cifră de afaceri conform ultimei situaţii financiare publicate, pentru toate societăţile membre ale grupului. Pentru fiecare membru al grupului se va forma un dosar separat. Prin derogare de la prevederile art. 53 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate dosarele formate vor fi repartizate judecătorului-sindic desemnat conform sistemului de repartizare aleatorie în primul dosar înregistrat în sistemul informatizat al instanţelor ↑
  2. Titulari ai cererii sunt doi sau mai mulţi debitori, membri ai unui grup, aflaţi în stare de insolvenţă, ori unul sau mai mulţi membri ai grupului de societăţi care îndeplinesc condiţiile art. 196 din Legea nr. 85/2014 ↑
  3. Cererea poate fi formulată, potrivit art. 193 din lege și de un creditor deţinător al unor creanţe împotriva a doi sau mai multor membri ai unui grup, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 pct. 20, și care poate introduce o cerere comună de deschidere a procedurii insolvenţei ↑
  4. Cererea trebuie să cuprindă o descriere detaliată a motivelor care fac necesară deschiderea procedurii insolvențeifață de grupul de societăți ↑
  5. Debitorul va trebui să depună la dosar, documentele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, precum și: a) o listă completă cuprinzând membrii grupului, fie că aceştia fac sau nu obiectul cererii de deschidere a procedurii insolvenţei; b) o descriere a modului în care se desfăşoară activitatea în cadrul grupului; c) o listă a contractelor încheiate între membrii grupului şi aflate în derulare ↑
  6. Cererea se judecă în camera de consiliu, de urgenţă, în termen de 10 zile, fără citarea părților ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.