Model Cerere De Chemare în Judecată Pentru Stabilirea Domiciliului Minorului
avocat online bun
Model Cerere de chemare în judecată pentru rezoluțiunea contractului
27 noiembrie 2018
cabinet avocat
Model Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea paternității
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea domiciliului minorului

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea domiciliului minorului

Model Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea domiciliului minorului

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnata(ul) ................. domiciliat(ă) în ........... în numele și ca reprezentant(ă) legal(ă) a-l (a) copilului meu minor ................... chem în judecată și personal la interogatoriu pe soțul(ia) pârât(ă) ..................., domiciliat(ă) în ........., pentru

STABILIREA DOMICILIULUI MINORULUI LA MINE.

De asemenea, vă rog ca pârâtul(a) să fie obligat(ă) să contribuie la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copilului și să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu judecarea acestei cauze.

Motivele acțiunii:

În fapt sunt căsătorit(ă) cu pârâtul(a) de la data de ............... iar din căsătorie a rezultat minorul ............, născut la data de ............

De la data de ............ nu mai locuim împreună și datorită neînțelegerilor existente între noi, nu am reușit să decidem, de comun acord, la care din noi să locuiască copilul minor.

Până în prezent, pârâtul(a) a manifestat un total dezinteres față de creșterea, educarea și supravegherea copilului, sarcina aceasta revenindu-mi în exclusivitate. Datorită acestui fapt copilul îmi este foarte atașat și este în interesul lui de a locui în continuare împreună cu mine. De aceea, vă rog să-mi admiteți acțiunea și să stabiliți la mine domiciliul copilului minor.

De asemenea, vă rog ca pârâtul(a) să fie obligat(ă) să contribuie la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a minorului, sub forma unei pensii de întreținere lunară.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 496, art. 499, art. 516, art. 529 Cod civil.

În baza art. 451 C. proc. civ. vă rog ca pârâtul (a) să fie obligat la plata cheltuielilor de judecată. Dovada acțiunii înțeleg s-o fac cu interogatoriul pârâtului (ei), cu ancheta socială pe care o va efectua autoritatea tutelară și cu declarațiile martorilor:................................................... Depun acțiunea în dublu exemplar, timbrată cu timbru fiscal în valoare de............. lei, copia certificatului de căsătorie, copia certificatului de naștere al copilului și timbrul judiciar în valoare de......... lei.

Dovada acțiunii înțeleg s-o fac cu interogatoriul pârâtului(ei), cu ancheta socială pe care o va efectua autoritatea tutelară și cu declarațiile martorilor: ................ ............... ....................

Depun acțiunea în dublu exemplar, copia certificatului de căsătorie, copia certificatului de naștere al copilului și taxa de timbrul judiciar în valoare de ......... lei.

Data depunerii

........................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ..........................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *