Model Cerere De Chemare în Judecată Pentru Petițiunea De Ereditate
Plangere Penala
Model Cerere de chemare în judecată pentru modificarea domiciliului stabilit minorului
27 noiembrie 2018
Model Cerere de chemare în judecată pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul universal 1
Model Cerere de chemare în judecată pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul universal
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată pentru petițiunea de ereditate

caut avocat

caut avocat

Model Cerere de chemare în judecată pentru petițiunea de ereditate

Model Cerere de chemare în judecată pentru petițiunea de ereditate

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a), ..................., domiciliat în ..........................

Formulez

ACȚIUNE ÎN PETIȚIUNE DE EREDITATE,

împotriva pârâtului(ei) ................... domiciliat(ă) în ................ pentru:

a) a se constata preferința titlului meu de succesor al defunctului(ei) ............. decedat(ă) la ......... în .............. față de acela al pârâtului(ei), care este un (o) moștenitor(oare) aparent(ă);

b) anularea certificatului de moștenitor nr. .......... din data de ......... eliberat de Notarul public .......... Județul ............. prin care pârâtul(a) este considerat(ă) unic moștenitor(oare);

c) obligarea pârâtului(ei) să-mi restituie bunurile succesorale, cât și la restituirea fructelor, în valoare de .......... fiind de rea-credință.

De asemenea, vă rog să obligați pe pârât(ă) să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motive:

În fapt, la data de ......... a decedat tatăl meu ......... care a fost frate cu pârâtul(a).

În momentul decesului tatălui meu și până la data de ....... eu m-am aflat în străinătate, internat în sanatoriul .............. neavând cunoștință de decesul tatălui meu.

Pârâtul(a) a făcut cerere de deschiderea succesiunii tatălui meu, în care s-a trecut ca unic(ă) moștenitor(oare) a succesiunii și a obținut certificatul de moștenitor citat, în temeiul căruia a intrat în posesia bunurilor succesorale.

Pârâtul(a) a ascuns faptul că eu sunt adevăratul moștenitor al tatălui meu.

Am cerut pârâtului(ei) să-mi recunoască calitatea de unic moștenitor al tatălui meu și să-mi predea toate bunurile succesorale, dar a refuzat. De aceea, mă văd obligat(ă) să chem în judecată pe pârât(ă) pentru:

a) a se constata preferința titlului meu de succesor al defunctului(ei) ..... față de al pârâtului(ei) care este moștenitor(oare) aparent(ă);

b) anularea certificatului de moștenitor eliberat pârâtului(ei);

c) a fi obligat să-mi restituie bunurile succesorale și să-mi restituie contravaloarea fructelor, în valoare de .............. fiind de rea-credință.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 1130, art. 1131 Cod civil.

Dovada acțiunii o fac cu acte, cu interogatoriul pârâtului(ei) și cu declarațiile martorilor: .................. ................. .................

Depun acțiunea în dublu exemplar pentru a se comunica pârâtului(ei) odată cu citația, chitanța de plată a taxei de timbru în valoare de ...... lei.

Data depunerii

.......................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ...............................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *