Model Cerere De Chemare în Judecată în Declararea Constatarea Simulației
Plangere Penala
Model Cerere de chemare în judecată a unui locatar
27 noiembrie 2018
avocatura bucuresti
Model Cerere de chemare în judecată pe cale de ordonanță președințială
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată în declararea constatarea simulației

Model Cerere de chemare în judecată în declararea constatarea simulației 2

consultanta juridica avocatura

Model Cerere de chemare în judecată în declararea constatarea simulației

Model Cerere de chemare în judecată în declararea constatarea simulației

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) ..................., domiciliat(ă) în ..............., chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) ............., domiciliat(ă) în ............, pentru ca prin hotărâre judecătorească să se constate

SIMULAȚIA CONTRACTULUI DE ÎMPRUMUT, VÂNZARE-CUMPĂRARE, DONAȚIE ETC.,

autentificat sub nr. ....... din ........ de Notarul Public ............., prin care ................., deci faptul că acest contract este simulat.

Vă rog să obligați pe pârât(ă) la plata cheltuielilor de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele acțiunii:

În fapt din contractul enunțat reiese că:

1. am împrumutat pârâtului(ei) suma de ............. lei, lucru nereal, fiind vorba de un contract simulat, fictiv, întocmit la rugămintea pârâtului(ei).

Interesul meu este să se constate că acest contract este simulat pentru că sunt cercetat și nu pot justifica proveniența sumei prevăzută în acest contract de împrumut;

2. pârâtul(a) a vândut copârâtului(ei) autoturismul (sau motocicleta etc.), contract care este simulat.

Scopul acestui contract a fost acela de a se crea o aparență de înstrăinare, pentru că, în realitate, bunul(rile) continuă să fie în patrimoniul pârâtului(ei), care-mi datorează suma de ........... lei.

De aceea, vă rog să constatați simulația acestui contract pentru ca să pot urmări bunul(rile) înstrăinat(e) în vederea realizării creanței pe care o am împotriva debitorului(oarei) pârât(ă) .............

3. tatăl meu, a vândut pârâtului(ei) una casă, situată în compusă din ............., acoperită cu ..........., act care este simulat, în realitate fiind vorba de o donație deghizată, pentru motivul că nu s-a plătit prețul.

Voi dovedi că tatăl meu a făcut actul în scopul de a scoate din masa succesorală bunurile enunțate, deși nu i s-a plătit prețul, act care mă prejudiciază în calitate de moștenitor al vânzătorului.

De aceea, vă rog să admiteți acțiunea și să constatați că actul este simulat, fiind vorba de o donație deghizată.

Hotărârea de constatare a acestei acțiuni îmi este necesară în cadrul altui proces, pentru a stabili că este vorba de o donație și dacă prin aceasta nu cumva mi s-a încălcat dreptul meu de moștenitor rezervator;

4. am vândut un imobil (casă) pârâtului(ei), la prețul de .......... lei, iar în contractul de vânzare-cumpărare am trecut un preț mai mic, adică de ......... lei. Scopul a fost acela ca pârâtul(a) să plătească o taxă de timbru mai mică pentru autentificarea contractului.

Dovada că prețul este cel indicat în această acțiune o fac cu contraînscrisul, sub semnătură privată, încheiat de noi anterior întocmirii actului autentic;

Interesul acestei acțiuni îl constituie faptul că doresc să se stabilească suma reală pe care am plătit-o, pentru că ......................

5. pârâtul(a) ..............., a vândut copârâtului(ei) ........... una casă, situată în ..............., cu vecinătățile .............., pentru care a primit prețul în sumă de ............. lei. În realitate, adevăratul cumpărător sunt eu care am plătit prețul.

Copârâtul(a) .................... a fost folosit(ă) ca persoană interpusă, eu nedorind să se știe că am dobândit un asemenea imobil.

Pârâtul(a) ............., deși a primit de la mine prețul integral, a refuzat și continuă să refuze să-mi predea imobilul, în calitate de cumpărător real. Refuză acest lucru și față de copârâtul(a) ........... în calitate de cumpărător aparent.

De aceea, vă rog să constatați simulația acestui contract, rezilierea lui și obligarea pârâtului(ei) la restituirea prețului primit.

În drept îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 1289 C. civ.

Vă rog să admiteți acțiunea și să constatați că .............................

Dovada acțiunii o fac cu contraînscrisul, cu interogatoriul pârâtului(ei), cercetare locală, expertiză și proba cu martorii: ..............................

Depun prezenta acțiune în ....... exemplare, copia contraînscrisului (dacă îl are), timbru fiscal în valoare de ........... lei.

Data depunerii

......................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI ..............................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *