Model Cerere De Chemare în Judecată A Titularului Dreptului _ Avocat Online
avocati bucuresti
Model Cerere de chemare în judecată a cumpărătorului evins împotriva vânzătorului
27 noiembrie 2018
Plangere Penala
Model Cerere de chemare în judecată a unui locatar
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată a titularului dreptului

caut avocat

caut avocat

Model Cerere de chemare în judecată a titularului dreptului

Model Cerere de chemare în judecată a titularului dreptului

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , pârât în dosarul nr. . . . . . . . . . . . . ., cu termen de judecată la data de . . . . . . . . . . .,

Formulez:

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ A TITULARULUI DREPTULUI,

respectiv a pârâtului(ei) . . . . . . . . . . . . . . . . ., persoană în numele căreia eu dețin bunul pe care-l revendică reclamantul(a) . . . . . . . . . . . . . . , de la mine.

Motivele acțiunii:

În fapt, (se va arăta calitatea în care pârâtul deține lucrul sau exercită drepturi asupra acestuia, precum, și probele ce dovedesc că adevăratul titular al bunului este noul pârât, introdus de el în proces).

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 75 - art. 77 C. proc. civ.

Dovada acțiunii o fac cu interogatoriul pârâtului(ei), cu acte și cu martorii:

1. . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . et. . . . . ap. nr. . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . et. . . . . ap. nr. . . . .

Depun cererea în trei exemplare, unul pentru instanță, al doilea pentru a se comunica reclamantului(ei) și al treilea pentru a se comunica noului pârât.

Anexez chitanța nr. . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . în valoare de . . . . . . . . . lei, reprezentând taxa de timbru.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *