Model Cerere De Anulare Sau Reducere A Amenzii Judiciare | Avocat Online 24/7
avocat online bun
Model Cerere de reexaminare timbraj
15 februarie 2017
Plangere Penala
Model Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere
15 octombrie 2017

Model Cerere de anulare sau reducere a amenzii judiciare

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Cerere de anulare sau reducere a amenzii judiciare – în cursul urmăririi penale sau a judecății

Model Cerere de anulare sau reducere a amenzii judiciare

Sediul materiei:

  • Art. 284 C. proc. pen.

Domnule/Doamna Preşedinte,

Subsemnatul/subsemnata … (nume, prenume, CNP, domiciliu/reședință), în calitate de ..., în dosarul penal nr. …, în temeiul art. 284 C. proc. pen., în termen legal[1], vă solicit

ANULAREA/REDUCEREA AMENZII JUDICIARE

aplicată prin ordonanţa cu nr. … din data de … de către organul de cercetare penală …/ de procurorul din cadrul … în dosarul nr … al Parchetului de pe lângă Judecătoria …/Tribunalul …/Curtea de Apel …/Înalta Curte de Casație și Justiție/DNA/DIICOT/ de judecătorul de drepturi şi libertăţi/ de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei …/Tribunalului…/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casație și Justiție / de instanţa de judecată, prin încheierea din data de … pronunţată în dosarul nr. … al …

În fapt, la data de … am fost amendat pentru abaterea judiciară prevăzută la art. 283 alin. (…) lit. …) C. proc. pen. constând în aceea că … (expunerea motivelor aplicării amenzii judiciare).

În mod eronat s-a apreciat că am săvârșit abaterea judiciară menționată, întrucât … (expunerea motivelor formulării cererii de anulare a amenzii judiciare) [2] /Apreciez că în raport de abaterea săvârșită, cuantumul amenzii judiciare aplicate este excesiv întrucât …(expunerea motivelor formulării cererii de reducere a amenzii judiciare)

În dovedirea cererii, ataşez prezentei următoarele înscrisuri …[3]

Faţă de motivele enunţate şi de actele doveditoare, pe care le anexez prezentei, vă solicit să admiteţi cererea şi să dispuneţi … (anularea amenzii judiciare aplicate sau reducerea amenzii judiciare, în funcţie de motivele invocate)

Data, Semnătura,

Domnului/Doamnei Judecător de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie[4]

sau

Domnului/Doamnei Judecător de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie[5]

sau

Domnului/Doamnei Președinte al Judecătoriei …/Tribunalului …/Curții de Apel …/Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie[6]

  1. Cererea se formulează în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei sau încheierii de amendare. ↑
  2. De ex., fiind citat în calitate de martor, expert, interpret, persoană vătămată, parte civilă sau parte civilmente responsabilă, nu m-am putut prezenta în faţa organului judiciar la data de pentru că… (motivul neprezentării), iar dovada înţeleg să o fac cu următoarele înscrisuri ….sau Fiind desemnat în calitate de expert sau interpret în dosarul cu nr. … al… am tergiversat îndeplinirea însărcinărilor primite de la organul… Precizez că nu am putut depune în termenul stabilit raportul de expertiză întocmit deoarece… sau nu am putut îndeplini această obligaţie deoarece…În calitate de apărător ales sau desemnat din oficiu al …(numele, prenumele şi calitatea) am lipsit în mod nejustificat de la audierea acestuia fără a asigura substituirea sau am refuzat nejustificat de a asigura apărarea, în condiţiile în care s-a asigurat exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale ale clientului meu. sau: Precizez că în realitate eu am încunoştinţat organul judiciar despre imposibilitatea de a mă prezenta, ataşez alăturat delegaţia de substituire depusă la data de… la organul…
  3. Dacă este cazul ↑
  4. În cazul în care amenda judiciară a fost aplicată de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți ↑
  5. În cazul în care amenda judiciară a fost aplicată de judecătorul de cameră preliminară ↑
  6. În cazul în care amenda judiciară a fost aplicată de instanța de judecată ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.